Starostovi Vanovic Petru Dvořáčkovi vadí hlavně to, že Kordis nereagoval na připomínky z jeho obce. „V polovině března jsme poslali připomínky a až na konci dubna jsme obdrželi pouze obecnou odpověď,“ kritizuje. Podle Jiřího Horského ze společnosti Kordis, která je koordinátorem IDS, reagovali na připomínky, jež byly snadno zapracovatelné do nových jízdních řádů platných od května. „Připomínky byly natolik různorodé, že se do prvního května nedaly všechny zapracovat. Hledáme ta nejoptimálnější řešení, abychom vyhověli co nejvíce obcím,“ omlouval se Horský.
Podle ředitele Kordisu Jaromíra Holce však připomínky nezapadnou. „Budou se vyhodnocovat a předpokládáme, že změny jízdních řádů by mohly následovat k prvnímu červenci, případně k prvnímu září. Na jednotlivých linkách budeme pořádat jednání s obcemi, kterých se linky týkají, “ slíbil.

Autobusy jezdívají prázdné

Některým starostům vadí, že autobusy sice jezdí v pravidelném taktu, ale ten často nvyhovuje potřebám lidí. V některých časech jsou navíc autobusy nevyužité. „Škola začíná v osm, ale žáci sem přijedou už v sedm. Museli jsme kvůli tomu otevřít družinu,“ sdělil starosta Vísek Stanislav Kamba. Podle něj většina lidí z obce nyní radši jezdí autem. Jinak totiž nestíhají začátek ranní směny, navíc cesta s přestupy do Boskovic trvá neúměrně dlouho.
Starosta Horního Smržova Petr Poláček zase kritizuje to, že z jeho obce jsou to do Letovic tři zóny, tedy devatenáct korun.
V Brně ovšem stejnou vzdálenost tvoří pouze dvě zóny. „Jak to máme lidem vysvětlit,?“ ptal se Petr Poláček na setkání starostů se zástupci Kordisu, které uspořádala Škola obnovy venkova ve Vískách.
Starosta Sudic Miloš Kosička zase nechápe to, proč jsou menší autobusy nasazovány na vytížené spoje. Některé velké vozy přitom jezdí prázdné.

Smlouvy někteří nepodepsali

Ani vísecký ani vanovický starosta zatím nepodepsali se společností Kordis smlouvu o IDS. „Z asi stovky obcí na Boskovicku smlouvy uzavřely zatím asi dvě třetiny obcí,“ sdělil Holec.