Zájemci si je mohli vzít jen tak, ale mohli také věnovat dobrovolný příspěvek na pomoc lidem v nouzi, o které se charita stará. „Smyslem akce je dát alespoň jedno teplé jídlo denně lidem, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou nebo bez prostředků, a seznámit zájemce s problematikou života lidí v nouzi," uvedla pracovnice charity a jedna z koordinátorek akce Jiřina Sovová.