Náhrobník byl zazděn v tarase na jedovnickém hřbitově zřejmě desítky let. „Taras ale dělníci rozebrali a kameny naházeli na hromadu. Kdybych si fragmentu nevšiml, zřejmě by byl zničen,“ sdělil Plch s tím, že kousek pískovce by už dělníci do kamenné stavby znovu nepřidali. Odborníci tvrdí, že takový pískovec se nachází v oblasti Malého a Velkého Chlumu u Bořitova.

Náhrobník skončil i na stole specialisty na fragmenty z olomoucké univerzity. „Podle něj takových zlomků na Moravě moc není. Daly by se asi spočítat na prstech jedné ruky,“ pokračoval místostarosta. Ten předpokládá, že objev dříve kryl hrob místního nižšího šlechtice, který byl pohřben v kryptě jedovnického kostela. „Je možné, že fragment byl od té doby osazen na více místech,“ podotkl Plch.

V dolní části náhrobníku je patrný náznak kříže na tyči zasazené do podstavce. „Tyto kříže nosili lidé při procesí nebo v čele pohřebního průvodu,“ sdělil Plch a upozornil, že na fragmentu jsou také zbytky malty. „Ta může být i středověká. Záleží pak na památkářích, zda doporučí fragment očistit a zrestaurovat, anebo na něm maltu ponechat, aby zůstala zdokumentovaná jeho historie,“ řekl Plch.

Nyní čeká vedení Jedovnic na zprávy z ministerstva kultury, zda fragment prohlásí kulturní památkou. Jedovničtí také hledají místo, kde by vzácnou památku vystavili.