„Bohužel materiály, které jsme chtěli na spravení hráze použít, nesnesou teplotu pod bodem mrazu. Proto nyní sháníme jiné,“ vysvětluje problém ředitel závodu Dyje Radim Světlík.

Jestliže povodí Moravy, které je investorem akce, najde alternativní řešení, mohlo by se s opravami začít ještě letos. „Je to škoda. Pro opravu hráze byly podle mého dobré podmínky. V přehradě je nyní o dost méně vody, než je běžný stav. Voda klesá už od letních prázdnin,“ lituje promarněné šance vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Letovic Radek Zemánek.

V případě opravy hráze Křetínky nejde o žádný krizový stav. Pouze o běžnou opravu. Jenže i ta vyžaduje nižší stav vody. „Jedná se o zacelení prohlubní v návodním líci, který leží pod úrovní hladiny,“ objasňuje Světlík s tím, že opravy nejsou akutní a může se s nimi tedy začít i po novém roce. To je ale právě to, čeho se Zemánek obává: „Křetínka má zadržovací funkci a vyrovnává průtoky v řece Svitavě. V prvních jarních měsících se začíná naplňovat,“ zdůvodňuje, proč bude složité plány povodí realizovat.