Jejich koleda zazní u každých dveří v obci. Některé zůstanou zavřeny, ovšem mnozí lidé je vítají se širokým úsměvem, drobným občerstvením, sladkostmi a příspěvkem do zapečetěné kasičky. Během let si již zvykli tři krále začátkem ledna očekávat. „Vy jste šikovní, to je dobře, že se této služby zhostila další generace,“ vítá Lenka Štěpaníková koledníky, jakmile dozpívají koledu.

Nechává si napsat na dveře nápis s třemi písmeny a letopočtem a obdaruje koledníky sladkostmi. Do kasičky hází peníze a jako poděkování obdrží cukřík s logem Oblastní charity Blansko.

Podle ní je koledování záslužná činnost. „Je dobré si uvědomit, kolika lidem tím přinesou štěstí. A je to poselství na celý rok,“ říká žena.

Ve skupince koledníků musí být alespoň jeden ve věku minimálně patnácti let. Tím je pro letošek v jedné ze tří slouspkých skupinek Stanislava Hasoňová. „S třemi králi jsem chodila už loni, ale letos poprvé mohu nést kasičku, protože už je mi patnáct let. Mrzí mě, že v některých domech evidentně někdo je, hraje tam televize, a přesto nikdo neotevře. Ale takových domácností naštěstí moc není. Nakonec mě mile překvapilo, že nám většinou otevřeli,“ pochvaluje si dívka.

Skupinku dětí s papírovými korunami na hlavách na ulici zastaví paní, která by také ráda přispěla do kasičky. Tři králové jí zazpívají také a žena se dojatě usmívá. „Až půjdete kolem našeho domu, napište mi prosím také na dveře,“ žádá koledníky o přepsání loňského tříkrálového pozdravu na ten letošní.

Peníze z pokladniček využije Oblastní charita Blansko na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu. „Plánujeme podpořit Mobilní hospic sv. Martina, rodiny s dětmi v nouzi, seniory a zdravotně postižené,“ zmiňuje koordinátorka sbírky Marie Sedláková s tím, že dále chce peníze z pokladniček Charita věnovat na obnovu Půjčovny kompenzačních pomůcek a na Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu, která je placená pouze z prostředků Charity a pro potřebné je zdarma.

Koho nezastihli tři králové doma, může do sbírky přispět na četných doprovodných akcích, případně přímo na speciální účet. Bližší informace se nacházejí na webových stránkách Oblastní charity Blansko.

MARIE KALOVÁ