Víseckým nařízení zakazuje zalévat vodou z veřejného vodovodu, napouštět a doplňovat bazény a jiné nádrže a umývat auta. „Vyzýváme také k tomu, aby se každý pokusil snížit svoji vlastní běžnou spotřebu," doplnil Kamba.

Všichni to ale nedodržují, hladina ve vodojemu tedy kolísá. Vedení obce zatím neplánuje zákaz zrušit. V plánu ale má mimořádný odečet, při kterém zjistí, kdo omezení nedodržel. „V případě uzavírání vodovodního potrubí pro jednotlivé části obce by byli asi postiženi nejdříve ti, kteří zákaz porušili," řekl starosta vesnice.

Právě napouštění bazénů je podle vedoucí marketingu a komunikace Vodárenské akciové společnosti Ivy Šebkové nejčastějším důvodem k vydání zákazu plýtvání pitnou vodou. „Vodojemy v menších obcích mají kapacitu asi padesát kubíků, průměrný bazén má objem kolem devíti kubíků. Když začnou lidé napouštět několik takových bazénů najednou, může dojít k problémům s dodávkou vody," popsala Šebková.

Podle ní existuje několik možností, jak předejít nedostatku vody. Doporučuje nenapouštět bazény až v době, kdy udeří vedra, a přes den, kdy je odběrová špička. „Tímto opatřením se zmenší pravděpodobnost, že stejný nápad uskuteční více majitelů bazénů. Je lepší si jej napustit už v době, kdy je ještě chladněji, a v noci," doplnila Šebková. Dále je podle ní důležité zvolit správný způsob napouštění. Kohoutek by měl být otevřený pouze částečně, jinak poklesne tlak ve vodojemu a voda se může zakalit. To ale nemá dopad na zdraví, jde jen o estetický problém.

Cisterna s vodou

Bazén nemusí lidé napouštět pouze ze své vodovodní přípojky, ale zájemci si mohou za poplatek objednat cisternu s vodou. Ta sice slouží převážně pro nouzové zásobování, ale k napuštění bazénu ji lze využít podle provozu vodovodů.

V minulých letech se s nedostatkem vody potýkali například ve Voděradech. Loni jim pomohli Drnovičtí. Voděradští si od nich doplňovali vodu ve studních, a nemuseli tak zbytečně platit za dovoz cisteren. Letos své vodojemy obě obce propojily. V Drnovicích navíc vznikl nový vrt. „Studna je už hotová a každým dnem bude předána k používání," sdělil drnovický starosta Petr Ducháček. Do budoucna plánují obě vesnice napojení na vodovod z Velkých Opatovic.

S množstvím vody a jejím tlakem měli dlouhodobě problém také v Klepačově. Tam nyní staví Svazek vodovodů a kanalizací ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností a městem Blanskem nový vodojem s kapacitou dvě stě kubíků. „Stavba má dokonce několikaměsíční předstih. Dokončení předpokládáme na přelomu září a října," uvedl tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Petr Tioka.

Na Blanensku zatím nezaznamenala Vodárenská akciová společnost žádné další vážné problémy s nedostatkem vody. Pouze ve Velké Roudce u Velkých Opatovic museli navážet vodu do vodojemu.

VERONIKA JELÍNKOVÁ