Tu nalezli zdá se až letos. Dokončení projektu na výstavbu nového mostu je v plánu koncem srpna. „Sešli jsme se zástupci Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a obce Holštejn. Společně jsme vybrali projekt, která by neměl zasáhnout do celkového rázu krajiny,“ prozradila vedoucí technicko správního úseku Správy a údržby silnic Blansko Eva Zouharová. Nový most obloukového tvaru bude dlouhý dvaadvacet metrů.

Jak rychle se podaří projekt zrealizovat je otázkou peněz, o které bude žádat Správa a údržba silnic. „Zatím nemáme rozpočet mostu ani územní rozhodnutí. Po jeho získání budeme žádat o peníze z Regionálního operačního programu,“ uvedl vedoucí blanenské Správy a údržby silnic Miloš Bažant.

Ještě minulý rok to vypadalo, že ochranáři z Moravského krasu stavbu neodsouhlasí. Z jejich pohledu byla příliš velkým zásahem pro okolní krajinu Moravského Krasu.

Podle Milady Kotlánové ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras jsou nad krasovým ponorem říčky Bílá voda velmi složité geologické poměry a realizace stavby je velmi obtížná. „Most musí být v něčem pevně ukotven. Takové místo se v oblasti, která je geologicky aktivní velmi těžko hledá. Dlouho jsme tedy vybírali projekt, který by nám jak tvarově, tak způsobem ukotvení vyhovoval,“ doplnila Kotlánová.

Zástupci Holštejna posun vpřed jednoznačně vítají. „Pokud by byl starý most uzavřen, museli bychom ho objíždět. A to by si člověk zajel dvacet kilometrů,“ vysvětlil místostarosta obce Josef Beneš.

Holštejnský most už značně přesluhuje. Povolení k jeho užívání navíc vyprší v roce 2010. „Je určen pro místní automobilovou a autobusovou dopravu. Hmotnostní omezení přitom dovoluje průjezd pouze vozidlům do tři a půl tuny,“ poznamenal vedoucí blanenské Správy a údržby silnic Bažant. Dodal, že řidiči hmotnostní omezení příliš nerespektují a tak se na mostě neustále něco opravuje.

Petra Koutná