„Nejdříve budou chodit stárci po dědině a zvát své stárkové,“ popisuje jeden zorganizátorů hod František Sedláček. „Doprovázet je bude Silická dechová kapela,“ pokračuje.

Jakmile všechny stárkové budou se svými partnery, průvod se odebere na náves. Tam stárci obdrží od starosty hodové právo. To bude přišpendleno na májku a spolu sní vyzvednuto vysoko do vzduchu. „Pokud by o něj stárci přišli, nemohli by se hody konat,“ vysvětluje Sedláček.

Na náměstí také proběhne soud nad beranem, na nějž padnou všechny hříchy a provinění obyvatel Kozárova. Samozřejmě bude také vynesen i zdrcující ortel.

„Pak už bude probíhat tradiční hodové veselí. Tedy tanec, pití, zase tanec a zase pití,“ uzavírá a hosty zve František Sedláček.