Petici zhruba tohoto znění s více než sto padesáti podpisy odevzdali nedávno na blanenské radnici obyvatelé místní části Dolní Lhota. „Po ulici nám dlouhodobě jezdí velké množství aut s materiálem a nikdo to nekontroluje. Denně je to někdy klidně i sto dvacet průjezdů. Povolených je přitom třicet. Kolik náklaďáků nám bude pod okny za chvíli asi jezdit, když jsou v lomu dvě nové linky na praní kamene? Obáváme se expanze podnikatelských aktivit zmíněné firmy. Přitom lom už měl být dávno zavezený a zavřený,“ řekl Deníku Rovnost iniciátor petice Oldřich Juříček.

Plán likvidace lomu byl schválený před dvaceti lety. Hornická činnost měla skončit do roku 2010. Podle dřívějších textů Deníku tam Moravské keramické závody přestaly písek těžit kolem roku 2004. Nyní lom provozuje společnost Kalcit. „Vytěženou pískovnu měly zaplnit hmoty o objemu přibližně 650 tisíc kubíků. V současné době je tam navezena zhruba polovina tohoto množství. Proto se povolila změna plánu likvidace lomu, dotěžení zbytku zásob písku a modernizace původní úpravárenské linky,“ uvedl mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek.

Doplnil, že modernější technologie má urychlit zavezení pískovny, které je nyní prodloužené do roku 2040. Podle Petra Olšanského ze společnosti Kalcit nebylo možné původní harmonogram dodržet kvůli nedostatku zavážkového materiálu. V lomu se může navíc reálně ještě vytěžit zhruba dva miliony tun písku. Změnu plánu povolili úředníci už loni. Báňský úřad na podnět místních zahájil přezkumné řízení, proti kterému podala firma Kalcit rozklad. Místní se snaží původní rozhodnutí zvrátit přes účastníky řízení a případně i soudní cestou.

Banánový masakr v Boskovicích! Maxijedlík Jaroslav Němec snědl za pět minut téměř tři kila.
Banánový masakr v Boskovicích! Maxijedlík jich snědl za pět minut téměř tři kila

Blanenská radnice na petici odpověděla v tom duchu, že není kompetentní posoudit a vyhodnocovat pravidla těžební činnosti. To je prý v režii jiných úřadů. Ve zmíněné lokalitě město vlastní menší část pozemků, které firmě Kalcit pronajímá. Tvrdí, že nebylo účastníkem nedávného řízení a rozhodnutí báňského úřadu nedostalo. V rozdělovníku báňského úřadu je ale Blansko hned na druhém místě. „Podle vyjádření báňského úřadu postupuje firma Kalcit v souladu s vydaným rozhodnutím. Vykonává v lomu pouze aktivity, které vedou k dotěženi zbývajících slévárenských písků, k rekultivaci lomu a následné likvidaci cele pískovny,“ uvedl v odpovědi na petici blanenský starosta Jiří Crha.

Doplnil, že prodloužení doby zavezení pískovny neznamená zvýšení produkce ani provozu v Dolní Lhotě. To tvrdí i zástupce těžební firmy Petr Olšanský. „Dopravní kapacita zůstává stále na stejné úrovni. Celkové schválené roční množství přepravených materiálů činí dlouhodobě maximálně 150 tisíc tun,“ poznamenal.

V lomu nyní stojí nové rozsáhlé technologie, které mají nahradit původní linku. Čeká je zkušební provoz. Kalcit bude na zmíněném zařízení s mokrým procesem třídění mimo jiné zpracovávat silně zahliněná kameniva z vlastních provozů především vápence. „Odpad z tohoto třídění bude mezi dvaceti až čtyřicet procenty a využijeme ho při rekultivaci pískovny. Svým složením je doporučen i pro vylepšení a neutralizaci půdy před výsadbou lesa nebo obecně pro přípravu ploch pro biologickou rekultivaci,“ upřesnil Olšanský.

Místním by ulevilo, kdyby nákladní auta jezdila z pískovny mimo zastavěnou část obce. To je v tuto chvíli ale zatím nereálné, zejména kvůli nedaleké železnici. V Dolní Lhotě se také obávají v budoucnu rozšíření těžby na okolních pozemcích. Část z nich je totiž nově v katastru nemovitostí zařazena do dobývacího pásma. „Na dotaz města, z jakého důvodu došlo v katastru k zařazeni části pozemku nově do pásma dobývacího prostoru, bylo sděleno, že se jedná pouze o opravu související s digitalizaci a zpřesněním informací. Samotny fakt, že jsou pozemky bez vědomi vlastníka zařazeny do pásma dobývacího prostoru, neznamená, že na nich bude probíhat těžba. Rozsah těžby je dán územním plánem, který schvaluje zastupitelstvo města,“ uzavřel blanenský starosta.