Masarykův les spravuje Školní lesní podnik Křtiny, který je součástí Mendlovy univerzity. Víkendové hlídky se zaměřují jak na odhazování odpadků, tak na prevenci požáru. „V lese se například nesmí kouřit a vůbec rozdělávat oheň. Často se stává, že lidé do lesa vozí odpad ze svých zahrádek. Třeba spadané listí nebo jablka, ale to tam taky nepatří. Vždy na podzim se nám lese objeví odpadků mnohem více,“ tvrdí mluvčí Školního lesního podniku Pavel Mauer.

V blízkosti lesa se nachází několik chatových osad a lidé z nich občas nepotřebný biologický odpad odnesou do lesa. „Vždycky je trochu nebezpečné, když je v blízkosti lesa chatová oblast. Zvlášť když má branku směrem do lesa,“ uvedl křtinský místostarosta Jiří Sedlák.
Problémy lesníkům dělají i volně pobíhající psi. Zvláště ti velcí plaší v lese zvěř. „Psa si lidé na procházku samozřejmě vzít můžou, ale vždy by měl být na vodítku,“ myslí si Mauer.

Zanedlouho se lesní hlídky zaměří na kontrolu vánočních stromků. Snaží se zamezit, aby lidé neřezaly stromky. „Ohrožené jsou před Vánocemi zvlášťě menší smrkové a jedlové porosty,“ doplnil Mauer. Právě z Masarykova lesa pochází strom, který letos ozdobí brněnské náměstí Svobody.

Petra Havlíková