Na druhém místě skončil záměr obnovy zeleně ve Vratíkově a na třetím pak nové koše na tříděný odpad. Do zmíněného rozpočtu uvolnilo město tři sta tisíc korun. „Autoři vítězného návrhu boudou ve spolupráci s městským úřadem připravovat jeho uskutečnění. K němu dojde příští rok,“ uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Hana Kvapilová s přáteli navrhla, aby v židovské čtvrti v proluce U koupadel vzniklo příjemné místo s estetickou a ekologickou hodnotou, které zároveň připomene jeho historii. Náklady na úpravy odhadla na 180 tisíc korun. Ve zmíněné proluce by uvítala lavičky a odstranění přerostlých keřů. Ty vytváří bariéru pro vstup a brání pohledu na historické budovy a kašnu. „Navrhli jsme také oživení okrajů stávajícího trávníku nenáročnými původními druhy naší květeny a výsadbu vyšších druhů kvetoucích rostlin podél zdi. Zároveň by na tomto místě mohly být po konzultaci s památkáři informační panely s dobovými fotografiemi a stručnými informacemi o původní podobě místa,“ popsala úpravy prostranství Kvapilová.

V proluce by podle ní byl prostor pro umístění Kamenů zmizelých v místě bývalých obydlí židovských obyvatel Boskovic.