Boskovičtí tak mají šanci navázat na úspěch z roku 2004, kdy se dostali mezi poslední tři města a vítězství jim nakonec těsně uniklo. „Samozřejmě je to pro Boskovice obrovská reklama. Soutěže se účastníme pravidelně. Myslím, že je to i zpětná vazba, že se o naši městskou památkovou zónu staráme," uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.

Do boje o titul Historické město roku 2012 se přihlásilo celkem šestačtyřicet městských památkových zón a rezervací ze všech čtrnácti krajů České republiky. Krajské hodnocení se provádí na základě návštěvy odborné komise v přihlášených městech. Komise sleduje nejen samotnou památkovou péči o chráněné objekty, ale i přístup města k ochraně jeho historického kulturního dědictví.

„Ten se projevuje například ve finanční účasti města na obnově památkových objektů, v koncepční přípravě regenerace památkové zóny. A v neposlední řadě také v péči o obyvatele, návštěvníky, společenský život a celkový vzhled města," přiblížil způsob hodnocení za pořadatele Ivo Rubík, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

O vyhlášení městské památkové zóny požádali Boskovičtí v polovině devadesátých let. Velkou roli sehrálo tamní židovské město, které je velmi zachované. A pak také vazba Boskovic a tamních památek na významný rod Mensdorffů.

Do městské památkové zóny v Boskovicích patři více než čtyřicet kulturních památek. Hrad, zámek, radnice či budovy v židovské čtvrti. „O památky se snažíme starat dlouhodobě. Na jejich opravu sháníme peníze, kde se dá. Část nákladů na jejich obnovu pokrývají dotace z Programu regenerace městských památkových zón ministerstva kultury. Dále pak peníze z jiných dotací například z Regionálního operačního programu a peníze z městského rozpočtu. Důležité jsou i prostředky od soukromých vlastníků historických budov," dodala Vítková.

Řemeslníci v minulosti opravili například synagogu, farní kostel svatého Jakuba nebo domy na Bílkově a Plačkově ulici v židovské čtvrti. „Třeba na synagogu a židovskou školu z Integrovaného operačního programu dostala Federace židovských obcí zhruba dvacet milionů korun. To je však jen část peněz, které jsou do oprav kulturních památek skutečně potřeba. Město Boskovice akci podpořilo dohodou o partnerství," řekla Vítková.