Zavedení této služby v Boskovicích by zkrátilo cestu pacientům s nedostatečnou funkcí ledvin, kteří musí za dialýzou dojíždět do Blanska. Tamní nemocnice však může přijít o polovinu pacientů i peníze. Ty totiž poputují do soukromých rukou.

O zavedení hemodialýzy v Boskovicích usiluje firma Kudu tři roky. Nyní se blíží k cíli. „Máme už souhlas, takže tuto službu chceme začít pacientům poskytovat od příštího roku,“ uvedl za firmu Kudu Pavel Netoušek s tím, že volba padla na Boskovice, protože jsou spádovým městem. Odstartovala už i výběrová řízení na zaměstnance. „Uvidíme, kdo nabídne lidem kvalitnější péči. Zda my, nebo blanenská nemocnice. Chceme se totiž starat o pacienty s nedostatečnou funkcí ledvin i mimo středisko. Vzniká tak ještě občanské sdružení, které pro ně bude pořádat přednášky či večírky,“ dodal Netoušek.

Krajští úředníci záměr firmy Kudu posoudili a vydali žadatelům registraci. „Všechno ostatní je plně v rukou Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta rozhodne, jestli je tato služba v Boskovicích skutečně potřebná, když je poskytována i v blízkém Blansku. Dále se rozhodne, jestli ji nasmlouvá a bude ji platit,“ nastínil mluvčí Jihomoravského kraje Jan Chmelíček.

Vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny zajímá hlavně dostupnost a kvalita péče pro klienty. To sdělil už dříve mluvčí VZP Jiří Rod. Podle něj je věc stále v jednání. „Vzhledem k tomu, že smlouva dosud uzavřena není, nemůžeme sdělovat jakékoliv informace,“ řekl Rod.

Zavedení hemodialýzy v Boskovicích se nezamlouvá vedení blanenské nemocnice. Ta má v čištění krve už dvaadvacetiletou tradici. Navíc se obě nemocnice v minulosti dohodly, že se budou svými službami doplňovat. „Tuto službu zajišťujeme kvalitně, v plném rozsahu a v návaznosti na další obory. Máme kolem šedesáti pacientů. Jejich počet je stabilní, protože někteří z nich prodělají transplantace. Není jich tedy tolik, aby bylo nutné zřídit na Blanensku další dialýzu,“ namítla ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková s tím, že pokud by lidí s nedostatečnou funkcí ledvin přibylo, jsou Blanenští připraveni přijmout jich dalších dvacet. Upozornila také na to, že v každém regionu Jihomoravského kraje je jediná dialýza. „Pokud budou na Blanensku dvě, můžeme přijít o pacienty. Tento obor je velmi lukrativní a přináší nemocnici velké množství peněz. Jestli přijdeme o pacienty, velmi to nabourá ekonomiku nemocnice. Není správné, že tyto peníze pak poputují do soukromých rukou,“ nesouhlasí Danihelková.

Působení firmy Kudu v prostorách nemocnice se nezdá ani starostovi Boskovic Jaroslavu Dohnálkovi.Přestože město je majitelem nemocnice. „Pokud má v naší nemocnici fungovat hemodialýza, byl bych radši, kdyby ji prováděla přímo nemocnice. Chybou bylo, že bývalý jednatel Jaroslav Černý s firmou Kudu podepsal smlouvu. My jako majitelé budovy jsme schválili jen stavební úpravy, o smluvních vztazích jsme nevěděli,“ uvedl starosta s tím, že do této záležitosti zasáhnout nemůže. Pokud by však tuto službu pacienti měli ve městě využívat, je podle něj lepší, aby tak dělali přímo v nemocnici. „Přesto pokud dá VZP smluvní souhlas soukromé firmě, je to zvláštní,“ míní.

Podle současného jednatele boskovické nemocnice Rostislava Vernera firma Kudu prostory vybavila a platí za ně nájem. Ani Verner nechápe, proč dřívější vedení nemocnice sepsalo smlouvu se soukromníky. „Kladu si otázku, proč v tom případě neusilovali o to, aby hemodialýzu prováděla přímo nemocnice,“ řekl.

Bývalý jednatel Jaroslav Černý odmítá, že by záležitost zařizoval za zády vedení města. „Město se stavebními úpravami souhlasilo tři čtvrtě roku před podepsáním smlouvy s Kudu,“ namítl. Podle něj ho zástupci firmy Kudu dříve kontaktovali s tím, že mají smlouvu o smlouvě budoucí s VZP. „Řekli, že hemodialýzu budou provádět buď v nemocnici nebo kdekoliv ve městě. Připadlo nám pro pacienty lepší, aby tuto službu mohli využívat v nemocnici,“ vysvětlil Černý. Sám o provádění hemodialýzy nežádal, protože by porušil dohodu s nemocnicí v Blansku, podle které se služby obou zařízení mají doplňovat.