Hasiči pravidelně pořádají sběr železného šrotu a spolu s boskovickými pionýry také akci Vítání nového roku pro hendikepované. „Naše jednotka ročně zasahuje v průměru u patnácti mimořádných událostí – u požárů, technických zásahů nebo likvidací nebezpečného hmyzu,“ dodal starosta Preč.

Ilustrační foto.
Rozsáhlá investice 24 milionů: kryté lázně dostanou nové posuvné dno a vanu

Hasiče z Mazurie letos čekají oslavy devadesátého výročí založení sboru. Spolek vznikl v roce 1929, připomínkové akce se plánují na září letošního roku. „Na oslavě bychom rádi představili činnost a bohatou historii sboru. Předpokládáme účast současných a minulých členů SDH Mazurie, okolních sborů, obyvatel místní části Bělá a obyvatel Boskovic. Do ukázek hasičského zásahu zapojíme i děti a mládež,“ upřesnil starosta sboru Martin Preč. Při událoste dojde i na slavnostní požehnání novému hasičskému praporu.

Oslavy se odehrají i na výletišti na Bělé, které si členové spolku i s klubovnou postavili vlastními silami a na vlastní náklady. Hasiči z Mazurie mají ještě garáž, která pochází z roku 1929, a kde parkují i své dopravní vozidlo Avia A30. Stav objektu je ale již špatný. „V posledních letech intenzivně jednáme se zřizovatelem o výstavbě nového zázemí pro jednotku, protože stávající prostory jsou pro činnost nevyhovující,“ dodal starosta Preč.

Skoro polovinu členů sboru z Mazurie tvoří děti a mládež do osmnácti let. Mladí hasiči se pravidelně scházejí v klubovně spolku, kde se učí různým dovednostem. „Účastní se také soutěží v rámci Hry Plamen. Sbor pro ně pořádá i soustředění, třeba tábor mladých hasičů nebo Mikulášskou besídku,“ upřesnil šéf hasičů Preč. Sbor úspěšně reprezentují také dvě družstva mužů a jedno ženské družstvo.

Ve školce v Třebětíně mají novou zahradu.
Ve školce mají novou zahradu. Se smyslovým chodníkem