„Průzkumem bylo zjištěno, že pod jezem se tvoří pěna, která ale po padesáti metrech mizí,“ uvedl operační důstojník hasičů. Hasiči odebrali vzorky vody, aby zjistili, zda látka není nebezpečná, a odevzdali je chemické laboratoři. „Měřením nebyla zjištěna přítomnost nebezpečných látek,“ doplnil operační důstojník.