V sobotu osmého března tomu bude přesně sedmdesát let ode dne, kdy v koncentračním táboře Osvětim nacisté zavraždili 3 792 lidí. Za rok 1944 v koncen­tračních táborech zahynulo více než deset tisíc československých občanů. „Mezi nimi byla i řada lidí, kteří pocházeli z Boskovic a nejbližšího okolí," řekl Jaroslav Bránský, který o osudech Židů z Boskovic napsal několik knih.

Boskovičtí se tak rozhodli zapojit do celonárodního sborového happeningu Pamatuj, který smutné události druhé světové války připomíná. Happening začne v sobotu v pět hodin odpoledne u boskovické synagogy v tamní židovské čtvrti. „Na happeningu vystoupí komorní sbor Carpe Diem z Letovic a následovat bude koncert orchestru Základní umělecké školy Boskovice," přiblížila ředitelka Muzea Boskovicka Dagmar Hamalová. Dalším účinkujícím bude hudební kapela Kosher trio.

Zazpívají hebrejsky

Vzpomínkovou akci uvede místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Na její úvod zazpívá komorní sbor Carpe Diem židovské písně, které zpívali před sedmdesáti lety lidé, kteří šli na smrt. „Zpívat je budeme hebrejsky. Jsou to písně Hatikva a Shema Yisrael. Zazní také česká národní hymna Kde domov můj," řekl sbormistr komorního sboru Carpe Diem Karel Pecháček.

K happeningu se sbor přidá letos poprvé. „Rozhodli jsme se zapojit proto, že bychom si tyto události měli stále připomínat. Proto, abychom se z nich poučili a v budoucnu neudělali stejnou chybu. Navíc myslím, že forma happeningu, kdy můžeme památku obětí uctít hudbou, je zvolená velmi dobře," řekl Pecháček s tím, že kromě židovských písní zazní i řada dalších melodií.

O necelý týden později si Boskovice připomenou další smutné výročí spojené s tamními Židy. Dny čtrnáctého a patnáctého března 1942 jsou totiž de facto koncem staletého židovského osídlení Boskovic a okolí. Z města tehdy bylo deportováno čtyři sta padesát osm židovských obyvatel do Terezína a odtud do koncentračních táborů. Do Boskovic se jich po druhé světové válce vrátilo pouhých čtrnáct.

Vzpomínkové akce k tomuto výročí ale Boskovičtí letos nechystají. „Nejedná se totiž o kulaté výročí," řekl Jiří Bušina z Klubu přátel Boskovic, který v minulosti k výročí pořádal různé akce.

Klub přátel Boskovic jako připomenutí tragické události například před několika lety na náměstí U Vážné studny pamětní desku. Právě na tomto místě byli totiž Židé z celého tehdejšího boskovického okresu shromážděni k transportu.