Už třetí školní rok jsou boskovické základní školy sloučené do jediné instituce. Zastupitelé Boskovic tak chtěli v roce 2005 reagovat na úbytek dětí a s tím spojené problémy s nenaplněním tříd a s energetickým hospodařením v jednotlivých budovách.


„Tehdejší vedoucí odboru školství František Alexa vypracoval koncepci, ve které nastínil několik možností řešení. Bylo to ale problematické, protože se proti jeho návrhům stavělo hodně učitelů. To současné spojení škol je tedy jakýmsi kompromisem,“ připomněla někdejší situaci Anežka Sedláková z Odboru školství, sportu a cestovního ruchu.


Spojení základek ale přineslo také potíže, které muselo vedení školy řešit. Podle jednoho ze zaměstnanců, jehož jméno má Deník k dispozici, byla jedním z problémů především organizace jednotlivých složek školy. Otazníky se objevovaly také u plánovaného šetření v oblasti energetiky. I proto se proti projektu od samého začátku stavěla řada rodičů i zaměstnanců všech tří školních pracovišť.

Více informací se dozvíte v sobotním vydání Blanenského Deníku Rovnost 6. října.