Na projektu se podílí tři sousední místní akční skupiny – MAS Boskovicko PLUS, MAS Partnerství venkova a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska. Podobnou službu už zavedli na některých hřbitovech například na Slovensku. „Díky tomuto systému se mi podařilo dohledat, kde jsou pochováni předkové mého otce. Proto nás napadlo přenést tuto službu i k nám," uvedl starosta Olešnice a místopředseda MAS Boskovicko PLUS Zdeněk Peša.

Podle něj o kultuře obcí stav jejich hřbitovů hodně vypovídá. „Myslím, že je důležité, jakou mají lidé úctu ke svým předkům," řekl Peša .

Obcí, které se do projektu zapojily, je kolem čtyřiceti. „Nepřidají se například Sebranice nebo Letovice. Místo Letovic se k projektu nově přidalo Lomnicko," uvedl Peša.

Zmapování a digitalizace se tak týká více než padesáti hřbitovů a asi čtyřiadvaceti tisíc hrobových míst. Projekt podle Peši poslouží hned několika způsoby. „Bude se jednat o nástroj, který pomůže obcím a městům jako správcům veřejných hřbitovů. Vytvoří se elektronické karty jednotlivých hrobových míst a usnadní se tím jejich evidence. Dále projekt bude i službou veřejnosti. Lidé tak budou mít možnost virtuálně nahlédnout na jednotlivé hřbitovy a případně si tam vyhledat svoje předky. Také upozorníme na řadu zajímavých hřbitovů, kde jsou například architektonicky zajímavé kaple nebo náhrobky," popsal Peša.

Jako součást projektu vyjde i publikace. „Ta bude o právě o těch zajímavostech hřbitovů, které jsou do projektu zapojené. Například je na nich pohřbená celá řada významných osobností, jako třeba František Halas a Ludvík Kundera v Kunštátu nebo farář a sběratel místních písní a pohádek Jan Pleskač v Olešnici," uvedl Peša.

Na zpracování projektu mají místní akční skupiny dva roky.

V těchto dnech se tak zástupci obcí a místních akčních skupin, které jsou do projektu zapojené, sešli. „Teď odborní pracovníci z Masarykovy univerzity provádějí digitální zaměření náhrobků, všechny náhrobky se teď také fotografují," přiblížil Peša.

Na několika vybraných hřbitovech budou v blízké době projekt už prověřovat. Spustí tam tak i základní podobu nových webových stránek. „Hřbitovů, které byly vybrány jako zkušební, je více, například Knínice u Boskovic, Velké Opatovice nebo Boskovice," uvedla manažerka MAS Boskovicko PLUS Radka Bezděková.

Další ze zkušebních hřbitovů je v Benešově. „My máme celý hřbitov nafocený už od podzimu. Na projektu nás láká hlavně to, že půjdeme s dobou. Usnadní nám to práci při evidenci hrobových míst. Nemáme na to totiž žádný počítačový program, a tak máme tuto evidenci pouze v listinné podobě. Dále oceňujeme také to, že je to další služba pro občany, lidé si díky tomu budou moci dohledat svoje příbuzné," řekl starosta Benešova Antonín Rus.