Dělníci použili řadu nevšedních postupů, které běžně na podobných stavbách nepoužívají. Mimo jiné i trhavinu. Nádrž na říčce Bělé se už začíná plnit vodou a v současnosti je napuštěná zhruba z poloviny. Plná má být příští rok. „V současnosti ji využíváme pro zlepšování průtoků v řece Svitavě v období sucha. Aktuálně se také zvažuje s ohledem na klimatickou změnu obnovení vodárenského odběru vody z nádrže,“ dodal Gargulák.

V nádrži se nikdo nesmí koupat, rybařit a pohybovat se v jejím okolí. Přístupná je jen hráz. „Po úpravách je velmi významná pro budoucnost. Nejen co se týká bezpečnosti v případě povodní. Je to také zásobárna pitné vody,“ uvedl při čtvrteční návštěvě nádrže ministr zemědělství Miroslav Toman.

Možný zdroj pro budoucnost

Pro domácnosti se však už voda z nádrže dlouhá léta nečerpá. Tamní úpravna má navíc zastaralé technologie. Podle ředitele boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Petra Fialy zatím neexistuje projekt, který počítá s čerpáním a úpravou pitné vody z této nádrže.

Firma je klíčový dodavatel do domácností na Blanensku. Nechala si vypracovat studii, která mimo jiné udává možný objem čerpané vody pro úpravu na pitnou. „Není to tak jednoduché. Jen přestavba úpravny a nové technologie by stály stovky milionů. Je ale pravda, že nejen náš region se dlouhodobě potýká s extrémním úbytkem jak povrchové, tak hlavně spodní vody. Pokud se situace nezlepší, je potřeba hledat nové zdroje,“ řekl Fiala.

Nedostatek pitné vody se na Blanensku aktuálně týká několika desítek obcí. Problém části z nich má vyřešit projekt Pitná voda Jedovnicko. Investice za 230 milionů počítá s propojením páteřního vodovodu Velké Opatovice – Boskovice – Blansko se soustavou vodovodů na Jedovnicku. Do první etapy se stavaři pustí v březnu.

Vodárenská nádrž Boskovice

Leží na říčce Bělá nedaleko Boskovic. Zatopená plocha přesahuje 53 hektarů.

Hlavním důvodem ke stavbě byly rostoucí požadavky celého Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu.

Dostavěna byla v roce 1990,v trvalém provozu je vodní dílo od roku 1994.

V roce 2017 se Povodí Moravy pustilo do rozsáhlé rekonstrukce nádrže za 153 milionů.