Vedou totiž přes známé polykulturní pravěké lokality, o kterých odborníci dobře vědí. Zmíněný prostor v současnosti monitorují pracovníci Muzea Blanenska a jejich kolegové z Muzea regionu Boskovicka. „Odkrytý terén zkoumáme společně. První pravěké objekty na sebe nenechaly dlouho čekat. Jednalo se o čtyři zásobní jámy, jejichž tmavá výplň byla ve světlejším podloží dobře identifikovatelná,“ uvedl archeolog Muzea Blanenska Marek Novák.

Podle zatím drobných úlomků keramiky odborníci všechny nálezy zařadili do období mladšího neolitu.

Dobrovolníci sbírali v sobotu odpadky v Moravském krasu na Blanensku. Zaměřili se na okolí silnic. Na snímku úsek mezi Josefovem a Olomučany.
FOTO: Dobrovolníci čistili Moravský kras. V pytlích končily lahve i disky od kol

Jedná se o časový úsek 4700 až 4200 let před naším letopočtem. „Archeologický dohled nad stavebními pracemi bude ve zmíněných lokalitách pokračovat celé jaro,“ doplnil Novák.