Jedná se o významné stepní lokality ve stráních Moravského krasu, kde se vyskytuje řada vzácných i chráněných druhů rostlin. „Pravidelné kosení zabraňuje tomu, aby zmíněné lokality zarůstaly křovím, nálety a trávou. Časem by se louky touto zelení zatáhly a vzácné teplomilné druhy rostlin by postupně úplně vymizely,“ řekl Deníku Rovnost předseda Okrasu Michal Friedl. Spolek se zabývá ochranou přírody v Moravském krasu a okolí.

Na tradiční brigádu podle něj na lažánecké stráně dorazilo asi patnáct dobrovolníků, kteří se chopili křovinořezů a hrábí. Na loukách tam roste například hořec křížatý. V Česku patří mezi silně ohrožené a chráněné druhy. Kvete od července do října. „Louky sečeme v době, kdy už hořec odkvétá a semena padají na zem. Pokaždé je označíme a sečeme mimo ně. Další vzácnou bylinou, která se v okolí Lažánek na tamních loukách vyskytuje, je hořeček brvitý. Ten je v Červeném seznamu zařazený mezi ohrožené druhy. K naší radosti se oběma rostlinám na kosených loukách dobře daří. Myslím si, že naše práce má tím pádem smysl,“ dodal Friedl.

Cestování vlakem, ilustrační foto.
Rušení spojů: obce na severu Blanenska si stěžují na škrty v jízdních řádech

Pravidelná údržba zanedbaných luk má podle něj pozitivní vliv i na bezobratlé živočichy. Například na pavouka stepníka rudého. Podobně jako louky u Lažánek udržují členové Okrasu už tři roky také okolí Máchova památníku, kde kromě kosení trávy vyřezávají i křoviny. V této lokalitě se totiž vyskytuje kriticky ohrožený motýl jasoň dymnivkový, jehož stavy rok od roku prudce klesají. „V Čechách už tento druh motýla vyhynul. Na jihu Moravy se vyskytuje například ještě na Pálavě a také v Moravském krasu. U Máchova památníku je malinká stepní loučka. Tam housenky motýla žijí na dymnivkách. Jedná se o rostliny, které kvetou časně na jaře. Ke svému vývinu ale housenky potřebují dymnivky osluněné. Pokud takové nenacházejí, tak postupně mizí. Tomu se snažíme kosením a výřezem křovin zabránit. Pamětníci v okolí památníku kdysi pozorovali vyšší desítky jasoňů. Dnes jsou to jednotky kusů,“ poznamenal odborník.

V Moravském krasu se pak dobrovolníci starají ještě o mokřadní louky v okolí Holštejna. Několik let se také z krasové oblasti od vodních toků a jejich okolí snaží vymýtit invazivní rostlinu netýkavku. Tu ve velkém vytrhali například v údolí říčky Punkvy nebo u potoka v blízkosti Sloupsko-šošůvských jeskyní.