Od České rady dětí a mládeže nyní Farský dostal za svou práci výroční Cenu Přístav. Stylovou broušenou trosečnickou láhev přebíral minulý čtvrtek v prostorách Písecké brány v Praze. Ocenění dostalo kromě Farského dalších pět lidí. „Toto ocenění udělujeme zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich podporu mimoškolní práce s naší nejmladší generací," uvedla Soňa Polak z České rady dětí a mládeže.

TŘETÍ GENERACE

Vladimír Farský je podle svých slov ještě z generace, která vyrostla na knihách legendárního Karla Maye, a v pionýrském oddíle vychovává už třetí generaci dětí. „Přemýšlím, kolik lidí toho udělalo pro děti víc než já a měli by stát na tomto místě místo mě," řekl při přebírání ceny Farský.

Dodal, že často uvažuje o tom, jak dlouho bude ještě mezi mládeží pracovat. „Jak tak člověk stárne a léta běží, tak samozřejmě přemýšlím. Říkám si, kdoví, jak dlouho ještě tu práci budu dělat. Ale vždycky v létě, když pak přijedu na tábor a zapaluji slavnostní zahajovací táborový oheň a vedu takové ty moudré řeči, tak se koukám do očí kluků a holek. A vždycky se v tom okamžiku ujistím o tom, že to tak asi budu mít až do posledních chvil," pousmál se muž.

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje osmadevadesát členských organizací a má základnu dvě stě tisíc členů.