„Kontrolu jsme provedli v květnu minulého roku,“ sdělila mluvčí České inspekce životního prostředí Ivana Awwadová. Letos v červnu pokuta nabyla právní moci.
Firma fungovala v rozporu s provozním řádem mobilního zařízení. „Byly špatně označené nádoby s odpadem, ten byl vykládán na špatná místa,“ vysvětlila Awwadová.
Pokuta byla udělena za porušení povinností při přepravě nebezpečných odpadů. Nádoby s odpadem umístěné v nákladním autě nebyly předány do spalovny a jejich označení nebylo v souladu se zákonem o odpadech.
„Česká inspekce to hodnotí jako hrubé porušení legislativy na úseku odpadového hospodářství, čemuž odpovídá výše uložené sankce,“ uvedla tisková mluvčí.
Inspektoři se nyní obrátili na krajský úřad a na živnostenský úřad v Blansku. Požádali úřady o spolupráci. Chtějí, aby firmě byl odebrán souhlas k provozování zařízení a živnostenské oprávnění.
„Dostali jsme podnět z České inspekce před pár dny. Případem se budeme zabývat,“ uvedl vedoucí Živnostenského úřadu v Blansku Jaroslav Bárta.
Společnost Euro–Trend se zabývá odvozem a likvidací odpadů včetně nebezpečného a infekčního materiálu. Firma měla potíže se zákonem už v minulosti. Během posledních tří let dostala od České inspekce tři pokuty v celkové výši sto osmdesát tisíc korun.