Už jako student začal sestavovat různé přístroje. Školu dokončil v roce 1908. Po maturitě nastoupil na praxi u několika firem.

Roku 1911 začal Erich Roučka v Blansku, kde jeho bratr Jaromír pracoval jako stavitel, vyrábět elektrické měřící přístroje, což byl už dříve jeho sen. Začal kusovou výrobou prototypů elektrických měřicích přístrojů a to se sedmi spolupracovníky. Stal se prvním producentem elektrických měřicích přístrojů ve střední a východní Evropě. První zakázky se mu podařilo získat v Praze a ve Vídni.

Na úvěr si již v roce 1911 nechal postavit malou továrnu. V oboru elektrické měřicí techniky vynikl. Za první světové války se továrna úspěšně rozrůstala a to díky zakázkám pro rakousko-uherskou armádu.

V roce 1916 se Erich Roučka oženil se Zdeňkou Hábovou z brněnské intelektuální rodiny. Manželství Roučky s Hábovou, ve kterém se narodily tři děti, však vydrželo jen do roku 1929.

Roučka byl také například prvním evropským konstruktérem samočinných regulačních soustav pro vysokotlaké parní kotle. Sestavil nový typ automaticky řízených skříňových kotlů na ústřední vytápění velkých objektů hnědým uhlím. Vypracoval také metody úsporné recyklace železného odpadu na ocelolitiny vysoké jakosti.

V roce 1929 založil novou továrnu na výrobu kotlů a na výrobu ocelolitiny ve Slatině u Brna. Kvůli nepovolené výstavbě dalších provozů v Blansku továrnu v roce 1934 prodal a přesunul se nastálo do Brna. Za druhé světové války byl nucen ve své továrně vyrábět odlitky pro německou armádu. Koncem války Roučkovu továrnu poničilo bombardování. V roce 1948 byla jeho továrna zestátněna. Mezitím se v roce 1947 Erich Roučka podruhé oženil a to s Anežkou Venutovou.

Poté, co Roučka přišel o továrnu, dále nepodnikal. Od roku 1952 pracoval ve Výzkumném ústavu energetickém v Brně, kde již ale jeho návrhy nebyly realizovány. V roce 1959 se rozhodl emigrovat do Západního Berlína, několik let byl zaměstnancem firmy AEG ve městě Heiligenhaus. Zemřel 16. března 1986 v Ezelsdorfu u Norimberka. Metra Blansko, a.s. uděluje od roku 1994 několika zaměstnancům Cenu Ericha Roučky za příkladné pracovní aktivity.

Za svého života přihlásil Erich Roučka k patentování na osm set padesát vynálezů. Věnoval se také zdravotnickým programům za boj proti civilizačním chorobám, které podporoval vysokými finančními částkami. Zabýval se účinky správné životosprávy, studoval některé nemoci jako rakovinu či tuberkulózu a a vybudoval si dokonce soukromou laboratoř, kde prováděl experimenty na bílých krysách a své závěry publikoval v odborných článcích a publikacích.

PAVLÍNA LESOVÁ (autorka pracuje v Muzeu Blansko)