Je jím počítač s přístupem na internet v městské knihovně v Blansku.
„Počítač blanenským seniorům věnovala Nadace Livie a Václava Klausových. Měl by sloužit především těm starším lidem, kteří absolvovali speciální počítačový kurz nazvaný Senioři komunikují. Během něho se důchodci naučili nejen s počítačem zacházet, ale také ovládat internet nebo posílat zprávy elektronickou poštou. Seznámili se také s tím, jak využívat elektronické banovnictví,“ přiblížila Vlaďka Mrázková z firmy BEVE, která kurz pořádala. Podle ní byl počítač nainstalován do knihovny, aby se k němu staří lidé bez problémů dostali. „ Účastníci našeho kurzu dostali osvědčení. Pokud do knihovny přijdou a bude na tomto počítači pracovat někdo jiný, měli by mít přednost,“ dodala Mrázková.


Podle ředitele blanenské knihovny Vladimíra Jančíka zájem o práci na počítači i u starších lidí ve městě postupně narůstá.„Nový počítač tady u nás v knihovně si pochvalují, jeden z nich se mo dokonce svěřil, že hned napíše prezidentovi děkovný dopis,“ uvedl Jančík. Staří lidé hledají informace například o kulturním dění nebo svých zálibách.