Do práce už nechodí, ale jen doma sedět nechtějí. V menších obcích většinu času důchodcům zabere například práce na zahrádce, ve městech takovou možnost většinou nemají. Proto se tamní důchodci sdružují v klubech. Ti boskovičtí ale nemají dostatek místa.

„Děvčata z města se o nás starají dobře. Ale co naplat, když se scházíme v malé studovně, kam se ani všichni nevejdeme,“ uvedl osmaosmdesátiletý Bohumil Válka z Boskovic.

Klub seniorů se v Boskovicích schází každou středu od tří do šesti. „Snažíme se jim zpestřit program různými přednáškami, besedami nebo tvůrčí činností. Například ve středu začíná cyklus Poklady z kuchyní našich babiček,“ uvedla Taťána Reiblová z Kulturních zařízení města Boskovice.

Pestrý program

Tamní důchodci to oceňují. „Program pro nás chystají opravdu zajímavý. Oblíbené jsou například záznamy z dovolené, které si mezi sebou pouštíme, když přijedeme z ciziny a podobně,“ řekla Jarmila Nováčková z Boskovic.

Pokud nejsou zrovna na výstavě nebo výletě, schází se Boskovičtí ve studovně tamní knihovny. Ta je ovšem malá a důchodcům nevyhovuje. „Dlouhá léta se na to snažím upozornit, ale nic se neděje. Neteče tam voda a studovna je maličká, musíme sedět i na chodbě,“ popsal Válka. Zároveň však oceňuje přístup lidí, kteří jim klub organizují, a že má možnost si s přáteli popovídat nebo zahrát karty. „Program je dobrý, ale když přijde nějaký nový člen a vidí ty prostory, lekne se a uteče,“ míní Válka.

Boskovický starosta Jaroslav Dohnálek ujišťuje, že vylepšení prostor radní plánují. Zatím však neví kdy se rekonstrukce dočkají. „V budoucnosti chceme opravit celou knihovnu a při té příležitosti počítáme i s úpravou prostor pro důchodce. Ale kdy to bude, to nedokážu říct, záležet bude i na penězích,“ uvedl Dohnálek.

Klub pro všechny

V boskovickém klubu je zaregistrovaných pětačtyřicet lidí. „Na některé akce chodí i další lidé, kteří nejsou registrovaní. Klub je otevřený všem důchodcům ve městě, platí pouze členský poplatek,“ dodala Reiblová.

To v Blansku má Městský klub důchodců čtrnáct set členů. Vedení města jim zajišťuje obědy i možnost chodit do nejrůznějších kroužků, jako jsou ruční práce nebo pěvecké soubory. „Aktivnější důchodci, kteří byli zvyklí sportovat, se zase vyřádí v kroužku plavání nebo stolního tenisu,“ uvedl Jan Bojda z odboru školství blanenské radnice.

Dohromady se členové klubu sejdou jen dvakrát do roka, na výroční schůzi v březnu a v polovině prosince na vánoční schůzi.

Aktivní jsou důchodci i v Lysicích. „Schází se pravidelně v místní klubovně, tak jednou za čtrnáct dnů, nebo jak si to naplánují. Nejoblíbenější činností jsou procházky a různé turistické výlety. Ale mají rádi i besedy a tvůrčí kurzy. Například na třicátého listopadu jsme pro ně nachystali pletení z pedigu,“ dodala knihovnice v Lysicích Jitka Severová.

ŽANETA ONDROUŠKOVÁ