Zjistila totiž, že desítky let stejně jako většina z dalších asi 140 obyvatel vesnice žila v omylu. Oficiální název obce od roku 1930 byl skutečně Drvalovice. Rozhodla se, že konečně musí jednou provždy být jasné, jak to tedy s jejich vesnicí, která je místní části Vanovic, je.

A dosáhla toho, že od prvního ledna letošního roku je jediný správný název místní části obce Drválovice. „Několik let jsem přemýšlela, kde se vlastně stala chyba, ale nijak víc jsem to neřešila a používala jsem název platný podle občanského průkazu. Tedy Drvalovice. Jenže pak přišel školní úkol našeho syna Filipa. A tehdy jsem se rozhodla, že je potřeba s tím něco udělat," řekla žena.

Její syn totiž v hodině prvouky napsal do sešitu dle zadání větu: Bydlím ve vesnici, která má název Drvalovice. Ale učitelka byla stejně jako další lidé v okolí přesvědčená, že je to špatně.

Koneckonců název Drválovice je uváděný na většině úředních dokumentů, jako jsou rodné listy, stavební povolení či živnostenská oprávnění, na dopravním značení při vjezdu do obce, v názvech místních spolků, jako jsou myslivci či sbor dobrovolných hasičů a podobně. „Takže paní učitelka synovi v textu doplnila čárku na Drválovice. Tehdy jsem si uvědomila, že pokud budeme používat oficiální název Drvalovice, ale na všech dopravních značkách, autobusových zastávkách a jiných místech bude uvedena dlouhá varianta, budeme na okolí vždy působit jako lidé, kteří nevědí, kde bydlí, nebo dělají pravopisné chyby," přiblížila Kouřilová.

Do roku 1921 se vesnice jmenovala Drbalovice. „Od roku 1930 je ve všech statistických lexikonech obcí vydávaných ve spolupráci s ministerstvem vnitra, které správnost názvů garantuje, uveden název Drvalovice s krátkým a. Jedná se tedy o platný úřední název části obce. Variantu s dlouhým á jsme v našich podkladech nezaznamenali, do roku 1921 registrujeme pouze variantu Drbalovice," sdělil Vladimír Balcar z odboru statistiky obyvatelstva Českého statistického ú­řadu.

Nejasný název místní části obce způsoboval i problémy s úřady. Různé počítačové databáze totiž obsahovaly různé adresy. „Když jsem si vyřizovala živnostenský list, pán na úřadě nechápal, kde tedy vlastně bydlím. V Drválovicích, Drvalovicích nebo snad Letovicích? Drválovice jsou sice místní částí Vanovic, kde je pošta, ale Drválovičtí mají poštu v o dost vzdálenějších Letovicích, což je další matoucí údaj," doplnila Kouřilová.

Pavla Kouřilová tak na obecní úřad do Vanovic podala žádost o sjednocení názvu místní části. Navrhla buď striktně dodržovat oficiální verzi Drvalovice, nebo změnit oficiální název části obce na zažitou a desítky let používanou verzi Drválovice. „Mezi lidmi i v okolí je ustálený název Drválovice. Takže nám připadalo vhodnější vyhovět tomu, co je mezi lidmi zavedené, a dát to jedno provždy do pořádku. Ale zároveň jsme chtěli, aby to skutečně byla vůle lidí, proto jsme požadovali souhlasné vyjádření nadpoloviční většiny oprávněných voličů v Drválovicích," sdělil starosta Vanovic Petr Dvořáček.

Podle Kouřilové nebyl problém podpisy sehnat. „Značná část podpisů se sesbírala v místním obchodě, část lidí jsem navštívila osobně. Většina z nich uvítala, že po desítkách let bude v názvu Drválovic jasno. Podpisy byly pohromadě asi za týden," řekla dále Kouřilová.

Zastupitelstvu Vanovic tak už nic nebránilo v tom, aby schválilo změnu názvu místní části. „Odhlasovali jsme to na prosincovém zasedání zastupitelstva. Naše rozhodnutí jsme oznámili ministerstvu vnitra, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu a katastrálnímu úřadu v Boskovicích. Od prvního ledna tak změna platí a naše místní část se jmenuje oficiálně Drválovice," sdělila místostarostka Vanovic Lenka Freitingerová. Podle ní se tak pro místní lidi nyní všechno zjednoduší.

Drválovičtí se nemusí bát, že by kvůli změně hned museli měnit občanské průkazy. „S obcí jsme se domluvili, že nebudeme požadovat okamžitou výměnu občanských průkazů. Tamním lidem budeme správný údaj do občanek zapisovat, když budou přicházet s průkazy, jimž už končí platnost nebo z jiných důvodů," uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí boskovické radnice Iva Močičková.

Podle ní k podobným změnám názvů částí obcí dochází výjimečně.