Třináct vzrostlých lip, které zdobily prostranství poblíž lysického zámku, šlo letos v lednu k zemi. Vedení městyse své rozhodnutí stromy pokácet zdůvodnilo tím, že lipová alej byla přerostlá a mohla ohrozit kolemjdoucí. Některým lidem se však kácení nelíbilo, tak se celá záležitost dostala na stůl České inspekce životního prostředí. Ta hledala několik měsíců viníka. A už ho našla. Je jím dřevorubec Martin Mikula, který podle inspektorů vůbec neměl brát do ruky motorovou pilu.

Za skácení stromů Mikulovi nyní hrozí až stotisícová pokuta. „Ta suma je pro mě likvidační, to mohu rovnou zavřít živnost. Byly by to moje tři čisté měsíční platy. Neumím si představit, že bych byl bez nich. Z čeho bych žil?" posteskl si Mikula. Nyní mu podle jeho slov nezbývá nic jiného než doufat, že vše dobře dopadne a částku nakonec platit nebude. „V rozhodnutí inspekce se uvádí, že vzhledem ke své praxi a znalosti oboru, ve kterém působím, bych měl být chytřejší než úředníci a soudní znalec. Celé je to postavené na hlavu. Odvolal jsem se na ministerstvo životního prostředí. Do třiceti dnů bych měl dostat odpověď," řekl Mikula.

Trvá na tom, že svou práci odvedl na výbornou a pouze vykonal svou zakázku. „V tom, co jsem udělal, nevidím žádné pochybení. Pokácené stromy byly na hraně životnosti a ohrožovaly bezpečnost. Pokutu by měl platit spíše městys," zhodnotil dřevorubec.

Vedoucí brněnského oddělení České inspekce životního prostředí Vítězslav Polách je ale opačného názoru. „Naše rozhodnutí není ještě pravomocné, protože se pan Mikula odvolal. Zákon o ochraně přírody však mluví jasně. Za své činy je zjednodušeně řečeno odpovědný ten, kdo je provedl. To znamená, že se měl dřevorubec více zajímat o to, jestli je alej skutečně pro lidi nebezpečná natolik, že ji musí skácet. My navíc nemůžeme připsat odpovědnost obecnímu úřadu jako takovému, ale jen fyzické nebo právnické osobě," vysvětlil Polách.

V praxi se podle svých slov ještě nesetkal s tím, že by bylo někde nutné vykácet celou historickou alej. Jsou totiž známé pouze případy, kdy je potřeba ze stromořadí odstranit obvykle jen jeden nebo dva stromy. „Navíc posudek, který si nechal městys vypracovat, není úplně košer. Hledisek, která jsme posuzovali před vydáním rozhodnutí, je celá řada. Ale pokud například znalec uvede, že stromy jsou poškozené od solení silnice, kterou od aleje dělí ještě čtyřmetrový potok, tak je na tom něco špatně," upozornil Polách.

Vykácení aleje bylo nepříjemným překvapením i pro kastelánku lysického zámku Martinu Rudolfovou. „Razantní vykácení aleje bylo zbytečně definitivním řešením. Čekám na ukončení odborného šetření České inspekce životního prostředí," řekla kastelánka.

Autorem posudku je brněnský soudní znalec Hynek Šmerda. „Pouze dvě lípy nebyly v naprosto havarijním stavu. Jenže v souladu s takzvanou ochranou krajinného rázu bylo správné pokácet všechny," přiblížil znalec.

Zároveň tvrdí, že si není vědomý žádného pochybení ve svém odborném stanovisku. „Klíčové je, že kdyby se stala nehoda, zodpovědný by za ni byl vlastník stromu. Tedy městys. A bezpečnost lidí musí být v takovýchto případech vždy na prvním místě," zdůraznil Šmerda.

Nad rozhodnutím inspekce nechápavě kroutí hlavou i místostarosta Lysic Radek Kratochvil. „Je to vrchol nespravedlnosti, že má pokutu platit pan Mikula. Přestože jsem na sto dvacet procent přesvědčený o tom, že jsme udělali dobré rozhodnutí, když jsme alej nechali vykácet, myslím, že pokutu měl dostat spíše městys. Na tomto případě se jasně ukázalo, že v našem státě není vše tak, jak má být," uvedl Kratochvil.

Kdyby se podle něj nemocný strom na někoho zřítil, byl by to daleko větší průšvih než to, že radnice nechala stromy narychlo odstranit. „Pokud by se někomu něco stalo, stěžovatelé by jako první tloukli na dveře radnice. Jedna lípa skutečně spadla, ale naštěstí nikoho neohrozila. Když se však jednou kolem procházela babička s kočárkem, větev padla asi deset metrů od ní. Mohlo z toho být velké neštěstí," upozornil místostarosta Ly­sic.

Kratochvil dodal, že na místě bývalé lipové aleje jsou již vysázeny lípy nové. „Jsou tam i nové lavičky, trávník a odpadkové koše," doplnil.