„Letos je to čtyřista padesát let, kdy císař udělil naší obci historický znak a pečeť,“ řekl na slavnostním shromáždění na počest zasazení nového stromu starosta městyse Doubravice nad Svitavou Ladislav Štoudek. „Doufám, že tento nově zasazený živý dub bude symbolem našeho městečka alespoň dalších čtyřista padesát let,“ dodal Štoudek.


Výročí obce se váže k datu 15. srpna, uplynulá říjnová sobota však nebyla vybrána náhodou. Dub zasazený v létě by totiž s vysokou pravděpodobností brzy uschl.


Na akci byl čestným hostem hejtman jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Slavnostního zasazení dubu se kromě něj zúčastnili i všichni starostové a starostka obcí z regionálního svazku Svitava. Zazněly dvě skladby v podání doubravického smíšeného chrámového sboru pod taktovkou Josefa Přibyla.
„Je to snad nejstarší nesplněný úkol v rámci jihomoravského kraje,“ řekl s nadsázkou Juránek. Poté se hejtman i každý přítomný starosta chopili lopaty a symbolicky přihodili zeminu k novému stromku.