Členství v této síti je podmíněno dodržením poměrně náročných programových a dramaturgických schémat. I přes značnou nevýhodu malého města, a s tím související omezený počet diváků, se kinu v Boskovicích v roce 2006 podařilo dodržet všechny požadavky, které Europa Cinemas na členy své sítě klade. Kino nabídlo divákům rozmanitou programovou skladbu, strategickou práci s evropským filmem, výborné provozní podmínky, které jsou vytvářeny v rámci Kulturních zařízení města Boskovice a speciální péči o mladé diváky, žáky a studenty.

KINO PANORAMA ZÍSKALO Z FONDU EUROPA CINEMAS FINANČNÍ PODPORU 3.000,- EURO.

Finanční prostředky budou použity na zkvalitnění a zpestření nabídky evropského filmu, a to napříč všemi žánry. Budou uváděny dokumenty, komedie, filmy s nesporným uměleckým přesahem, ale i snímky se sociální tematikou, pohádky, akční kousky a tak dále. Rovněž nám tyto finance umožní nabídnout studentům kvalitnější materiály, budeme se snažit i o návštěvy zkušených filmových kritiků na studentská představení a podobně.