„Dosud byly schváleny radou Jihomoravského kraje dotace v celkové hodnotě skoro tří miliónů a čtyř set tisíc korun. V krajském rozpočtu je ale pro oblast památkové péče vyčleněno pro letošní rok sedm miliónů šest set padesát pět tisíc korun,“ sdělil Klement.

Ze zmíněné dotace se na Blanensku rozdělí mezi pět památek. Dřevěný kostel v Blansku získal dvě stě tisíc korun, které použije na opravu vzácných ikon. „Jsme velmi rádi, že jsme od kraje dostali celou částku, o kterou jsme žádali. Díky tomu předpokládám, že letos dokončíme projekt, se kterým jsme začali už v roce 2007,“ řekla pastorační asistentka Helena Ladičová. Ta upřesnila, že k dotaci ještě musí získat dalších dvě stě tisíc korun. „Máme přislíbenou pomoc z města a doufám, že peníze získáme i od farníků a dalších sponzorů. Bude to dost složité, ale věřím, že se nám to podaří a vzácné ikony zachránit pro další generace,“ uzavřela Ladičová.

Dvě stě tisíc korun má od kraje dostat také Římskokatolická farnost Kunštát, která se v letošním roce rozhodla pustit do opravy střechy v kunštátském kostele sv. Stanislava. „Už máme postavené lešení a střecha se rozebírá. Kromě výměny krytiny ještě opravíme nějaké poškozené trámy,“ popsal kněz Tomáš Koumal. Oprava střechy podle něj bude stát více jak dva milióny korun. „Kromě peněz z kraje ještě žádáme o dotaci na ministerstvu kultury. Snad nám pomůže i město a zbytek zaplatíme z vlastních peněz,“ dokončil farář.

Nutná oprava

Nová střecha přikryje letos i kostel sv. Jana Křtitele ve Svitávce. Jak uvedl tamní farář Miroslav Šudoma, tašky už se na staré střeše rozpadaly, a tak je oprava nanejvýš nutná. „Opravy jsme odhadli na půl miliónu korun. Z kraje jsme získali dvě stě tisíc korun, pak máme slíbené peníze od městyse a žádáme o dotaci na ministerstvu kultury,“ doplnil Šudoma.

Rovněž na kostele Panny Marie Bolestné ve Sloupě se letos bude pracovat. „Opravíme část poškozené střechy. Kdyby tam zatékalo, byly by škody ještě větší. Počítáme s náklady zhruba půl miliónu korun, přičemž z kraje jsme nyní získali sto tisíc. Zbytek peněz zaplatíme z vlastních zdrojů,“ uvedl kněz Karel Chylík.

Pátou památkou, která už má přiklepnutou krajskou dotaci, devadesát tisíc korun, je kostel Všech svatých v Rájci-Jestřebí. Na něm se opraví krov a střešní plášť.