Po veřejných záchodcích přímo v centru města volají lidé z Letovic už léta. Letos se konečně dočkají. Po třech měsících, kdy město fungovalo na rozpočtové provizorium, letovičtí zastupitelé před nedávnem schválili vybudování toalet do rozpočtu na letošní rok.

„Jako každý rok, i letos, jsme definitivní rozpočet schválili až od dubna. Bude vyrovnaný, oproti minulému roku jsme na tom lépe, protože místo dvou místostarostů platíme už jen jednoho. Kromě běžných výdajů jako jsou opravy ulic, chodníků, pokračování ve výstavbě dětských hřišť, jsme do rozpočtu zahrnuli i vodovod na ulici Borové a stavbu veřejného WC,“ informoval letovický starosta Vladimír Stejskal s tím, že záchodky chtějí v Letovicích postavit poblíž pošty na Tyršově ulici už do podzimu. Nebude k nim už potřeba další pracovník, WC budou fungovat jako automat.

V letošním roce se v Letovicích uleví také lidem na Borové ulici. O napojení vodovod stojí lidé z deseti domů v Borové už desetiletí. Pitná voda tekoucí z kohoutku, je pro ně přepych, o kterém si zatím můžou nechat jen zdát. Pokud jim dojde voda ve vlastních studních, pro užitkovou si musí chodit k řece, pro pitnou do obchodu. „Stavbu vodovodu v Borové jsme zahrnuli do letošního rozpočtu. Ze všech možných variant, jak vodu do této ulice dostat, jsme vybrali přivaděč z Vlkova. Stavbu bychom chtěli zahájit v druhé polovině roku a vodu lidem zajistit do letošní zimy,“ doplnil letovický starosta.

Stejně jako v Letovicích, také v Rájci-Jestřebí fungují první měsíce roku na rozpočtové provizorium. Letošní rozpočet už schválili, žádné velké akce se jim do něj ale nevejdou. „Ke konci roku schvalujeme rozpočtové provizorium a až tak v únoru, v březnu definitivní rozpočet. Ten letošní je atypický. Doplacením loňských akcí jako rekonstrukce sokolovny nebo zateplení základní školy jsme spotřebovali všechny rezervy. Do rozpočtu jsme proto zahrnuli jen nezbytné výdaje na chod města, například úklid ulic, osvícení, chod školy, úřadu nebo údržbu zeleně. Zbytek se pak bude odvíjet od toho, jak se nám bude dařit získávat dotace,“ vysvětlil rájecký starosta Pavel Perout.

Z peněz z dotací by v Rájci chtěli navíc zaplatit například opravy chodníků, opravit kanalizaci v několika vybraných ulicích nebo přispět na stavění protipovodňových hrá­zí.

Rozpočet schválili před nedávnem také zastupitelé v Kunštátu. Největší částky z něho půjdou na dokončení akcí z minulých let, na další investice zatím vedení města hledá peníze. „Největšími letošními už schválenými investicemi bude dokončení rekonstrukce kanalizace a čističky a revitalizace Panské zahrady. Na další akce hledáme finanční zdroje. Z nich bychom chtěli kromě oprav silnic například vyměnit osmnáct zastaralých a nevyhovujících kotlů v městském bytovém domě,“ nastínil kunštátský starosta Zdeněk Wetter.