„V desáté výzvě rozdělíme peníze, které zbyly z nevyčerpaných dotací z minulých let," vysvětlil manažer Místní akční skupiny Moravský kras Jozef Jančo.

Zatím poslední výzva je určená pěti skupinám žadatelů. „Jsou to malé podniky s maximálně devíti zaměstnanci. Ti mohou dostat dotaci až šedesát procent jak na zakoupení stavebních strojů, technologií nebo na stavební výdaje. Dále mohou žádat místní potravinářské podniky na technologie, stavební výdaje a podobně. Další skupinou jsou všichni vlastníci lesů. Ti mohou získat dotaci například na různá posezení v lese, pěší trasy v lesích nebo různé přístřešky a podobně. Poslední skupinou jsou zemědělci, kterým dotace pomůže například při pořízení strojů a technologií do zemědělské výroby," vyjmenoval Jančo.

Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat ještě v pátek do čtyř hodin odpoledne v kanceláři MAS Moravský kras ve Sloupě.

Hodnotit přihlášky bude sedm členů výběrové komise. Nejen tu však žadatelé o dotaci se svými projekty seznámí. Devatenáctého února od devíti hodin ráno se prezentace projektů může zúčastnit i veřejnost. „Veřejná obhajoba projektů se bude konat v zasedací místnosti MAS Moravský kras ve Sloupu," přiblížil Jančo.

Které projekty nakonec s žádostí o dotaci uspějí, se žadatelé dozvědí do března tohoto roku.