Starostové, místostarostové, radní a vedoucí odborů na městských úřadech. „Čestná prohlášení měli odevzdat do konce června," uvedl tajemník blanenského městského úřadu Josef Kupčík.

Nejhustěji popsané prohlášení ze zástupců Blanska měl uvolněný místostarosta Jiří Crha. Kromě práce na blanenské radnici působil ještě v několika společnostech. Už druhým rokem je členem dozorčí rady akciové společnosti Thermal Pasohlávky. Mimo to je ještě členem dozorčí rady společnosti Zbrojovka Brno. „Od loňska jsem také předsedou FK Blansko. Tam to ale není placená funkce a mým úkolem je naopak oslovovat sponzory," okomentoval své fotbalové posty Crha.

Kromě toho je blanenský místostarosta jednatelem Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí a členem představenstva Vodárenské akciové společnosti. Navíc pracoval jako neuvolněný zastupitel Jihomoravského kraje, kde zastával funkci člena finančního výboru.

Z činnosti právnické osoby inkasoval Crha za loňský rok zhruba tři sta devadesát tisíc. Podle údajů z prohlášení dostavěl rodinný dům, který loni zkolaudoval. Vlastní jeho polovinu v hodnotě bezmála tři a půl milionu. „Dům jsme začali stavět před čtyřmi lety v Blansku–Češkovicích. Bydlíme tam od podzimu," dodal Crha.

Dům za dva miliony korun si koupil vedoucí odboru vnitřních věcí blanenské radnice Radek Gajdošík. V jeho prohlášení je i hypotéka na bezmála milion čtyři sta tisíc korun.

Blanenský starosta Ivo Polák v prohlášení uvedl dohodu o provedení práce pro letiště v brněnských Tuřanech. Tam před nástupem na radnici pracoval jako manažer školicího a výcvikového centra. „Jednalo se o školení hasičů v Německu. Když jsem odcházel do Blanska na post starosty, neměl za mě kdo školení udělat," řekl Polák, který je neuvolněným zastupitelem Jihomoravského kra­je.

Řada blanenských úředníků si loni také přivydělávala. Vedoucí kanceláře tajemníka Jiří Kučera například překládá z angličtiny texty o vojenské historii. Petr Šamonil ze stavebního úřadu působí jako soudní znalec. Loni si za to vydělal necelých sto deset tisíc.

Jako akreditovaný lektor ministerstva vnitra si v oblasti veřejné správy vylepšuje rodinný rozpočet také tajemník boskovické radnice David Škvařil. „Školím úředníky, jak mají sepisovat smlouvy a hospodařit s obecním majetkem," popsal školení Škvařil, který si loni koupil pozemek za padesát tisíc korun.

Vedoucí boskovického odboru výstavby Slavoj Horečka se živí také jako znalec v oboru oceňování nemovitostí. Loni si podle údajů z čestného prohlášení takto vydělal dvaadvacet tisíc čistého. Radní Vladimír Farský, který pracuje jako strojvedoucí, podniká. „Nakupuji a rozvážím potraviny. Dělám to už pětadvacet let," řekl Farský. Ten splácí úvěr přes šest set tisíc.

Bývalý šéf boskovického majetkového odboru Pavel Musil v prohlášení uvedl dva úvěry. Na milion šest set tisíc a bezmála milion devět set tisíc. Dvoumilionovou hypotéku má na krku také bývalý boskovický radní Radek Mazáč.

Bývalý starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek má na střeše domu fotovoltaickou elektrárnu. Podle svých slov chtěl dům zhodnotit. Přiznal také nesplacený úvěr ve výši sedmdesát tisíc korun.

Neuvolněný boskovický místostarosta Petr Malach se živí jako asistent premiéra a kancelář má ve Vyškově. Ostatní kolonky v prohlášení měl proškrtnuté. Stejně jako místostarostka Jaromíra Vítková. Starostka Hana Nedomová působila loni také jako předsedkyně výboru pro územní plánování a dopravu zastupitelstva Jihomoravského kraje. Na dohodu o pracovní činnosti pracovala pro město Blansko v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Čestná prohlášení veřejných funkcionářů si lidé mohou bezplatně prohlédnout na základě písemné žádosti, kterou podají na úřadě dané obce. Do registru je možné nahlížet osobně na úřadě nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. V Blansku a Boskovicích této možnosti však za poslední dobu skoro nikdo nevyužil.