Řadě místních se to nelíbí a staví se striktně proti. Zatím jsou dotčené soukromé pozemky v zemědělském půdním fondu.

„Z toho návrhu jsme upřímně v šoku. Hlavně z poznámky o možném vyvlastnění. Přes nás i některé okolní pozemky je v prudkém svahu navržená cesta, která se má obestavět z obou stran. Přitom kousek dál je obecní polňačka. Nechceme, aby tu v budoucnu stály další domy. Budeme proti tomu bojovat,“ řekla Deníku Renáta Julínková.

Zároveň dodala, že o novém návrhu územního plánu se dozvěděla jen náhodou. Na internetu byla zveřejněna vyhláška koncem listopadu. „V Blansku visela na úřední desce. Na internetu byla, ale na úřední desce před úřadem v Rájci jsme tuto informaci nenašli. Možná úředníci postupují podle zákona, ale nepůsobí to na nás dobrým dojmem. Prý to hlásili i rozhlasem,“ doplnila.

Podobně to vidí i další obyvatelka této části města Antonie Dvořáčková. Na zmíněných pozemcích už hospodařilo několik generací jejích předků. „Nelíbí se mi to. Nechci tu mít další domy místo zahrady a pole. Je to dědictví po předcích, na kterém se tvrdě nadřeli a já se ho nevzdám. Moji synové to snad vidí stejně. Někdo to má ale jinak,“ poznamenala žena.

Noví majitelé

Doba se podle ní změnila a mladším generacím se už nechce obdělávat půdu. Navíc je ve městě nedostatek stavebních míst. „S okolními pozemky se tu už kšeftuje a skupují se. Je jasné, že se na tom dá v budoucnu vydělat. Zatím je to zemědělská půda. Kdyby se však vyčlenila z půdního fondu pro stavební účely bude mnohonásobně dražší,“ uvedla žena.

Místní k návrhu územního plánu sepsali připomínky a poslali je na blanenský odbor stavebního úřadu. Lhůta pro podání připomínek je do 11. ledna. Zároveň sbírají podpisy do společného prohlášení. Územně plánovací dokumentaci pořizuje na základě zadání města blanenský odbor stavebního úřadu.

Novou podobu navrhl vysoutěžený ateliér. „Každé město či obec má mít zájem o rozvoj a zvýšení počtu obyvatel. Stejně tak má i Rájec-Jestřebí. Rozvojové plochy jsou v našem městě navrženy na více místech. Tato lokalita vzešla z podnětu vlastníků pozemků a záměru města už v minulosti. Záměr však nebyl v takovém rozsahu, jako navrhl zpracovatel projektové dokumentace,“ informovala starostka Rájce-Jestřebí Romana Synakieviczová.

Dodala, že město o žádných výkupech pozemků v této lokalitě nejednalo. Podle svých slov s návrhem zástavby v této lokalitě tak, jak je navržena, nesouhlasí. „Za město zašleme také řadu připomínek. O tom, že by se V Humnech spekulovalo s pozemky, nevím,“ uzavřela.

To, že část pozemků v této lokalitě má nové majitele, však Deníku potvrdilo několik místních. „Mysleli jsme si například, že pozemky patří lidem, které známe. Když jsme se pak dívali do katastru, je tam řada neznámých jmen. Část z nich tam přibyla při pozemkových úpravách před třemi lety,“ řekla Renáta Julínková.

Pozemky v této lokalitě má i současný rájecký radní Jaroslav Málek. Místní se domnívají, že může jít o střet zájmů. „V Rájci-Jestřebí máme jako rodina asi deset hektarů pozemků. Stavět se nedá na žádném. V Humnech mám asi tři pozemky, daroval mi je ještě za svého života otec. Žádný jsem nekoupil,“ uvedl Málek.

Na jednom z nich chtěl, aby si syn postavil dům. Požádal proto o změnu v územním plánu. „A nebyl jsem sám. Nečekal jsem, že bude ve finále návrh takového množství pozemků pro možnou výstavbu. Já jsem pro tu změnu jako zastupitel nehlasoval. Mohu říct, že s návrhem zástavby, který je nyní uveřejněn nesouhlasím a také vím, že hodně lidí bylo už v minulosti zásadně proti,“ doplnil.

Územní plán má v Rájci-Jestřebí ve své působnosti místostarosta Zdeněk Vašíček. Ten na zaslané otázky Deníku neodpověděl a redakci odkázal na starostku. Podle bývalého starosty města Pavla Perouta o výstavbu v této části města usilovala radnice Rájce-Jestřebí už v minulosti. „Tehdy jsme ale narazili na odpor místních a záměr vymezit tuto lokalitu pro další výstavbu šel k ledu. Jestli si dobře pamatuji, tak souhlasila asi třetina a dvě třetiny místních lidí byly proti,“ dodal Perout.