Skauti jej budou rozdávat i na dalších místech regionu. Novodobou tradici šíření Betlémského světla po Evropě založili před 27 lety pracovníci rakouského rozhlasu v Linci. „Za nápadem stála původně pomoc postiženým dětem. Pracovníci rozhlasu tak zařídili to, aby do Betléma přijelo zrakově postižené dítě. V suterénu jedné izraelské baziliky je malá jeskyně, ve které se narodil Ježíš. Postižené dítě tak mělo možnost zapálit si svoji lucernu od světla v bazilice," vysvětlil počátek tradice blanenský římskokatolický farář Jiří Kaňa.

Převážení Betlémského světla se ujali skauti a od doby založení tradice tak činí každý rok. „Skauti světlo z Betléma každoročně vozí napříč celým světem," řekla za blanenské skauty Anna Pořízková.

Do Blanska světlo skauti vozí už víc než patnáct let. „Je to novodobý symbol Vánoc, má připomínat narození Ježíše Krista. Také má symbolizovat spojení lidí po celém světě, pokoru a naději," přiblížila Pořízková.

V Blansku si pro Betlémské světlo mohou lidé přijít 23. prosince do vestibulu radnice od poledne do devíti hodin večer. Tam akci doprovodí i bohatý kulturní program.

Skauti den před Vánoci zanesou Betlémské světlo i do blanenské nemocnice, domů s pečovatelskou službou i k lidem, kteří o návštěvu požádají. Na Štědrý den budou skauti Betlémské světlo rozdávat od devíti ráno do dvanácti hodin v blanenském kostele svatého Martina.

Pro světlo z Betléma si mohou přijít například i lidé v Boskovicích. „Budeme ho rozdávat na Štědrý den od jedenácti do dvanácti hodin dopoledne na Masarykově náměstí u příležitosti akce Polévka pro chudé i bohaté. Zaneseme ho i do boskovického domova důchodců," řekl za boskovické skauty Petr Lizna.

Betlémské světlo dostanou lidé na Blanensku ale například i v Jedovnicích, Šebetově nebo ve Křtinách.