Nově vzniklá firma Technické služby Malá Haná, kterou založil dobrovolný svazek obcí, zatím vyváží jen směsný komunální odpad z černých popelnic. Teď lidé zdarma dostávají do domácností ještě žluté, modré a hnědé nádoby na plasty, papír a bioodpad. „Pro osmnáct obcí, které se do systému v první fázi zapojily, to dělá dohromady asi deset tisíc nádob. Svozy tříděného odpadu z domácností začnou od prvního července,“ upřesnila jednatelka svozové firmy a starostka Sudic Olga Dočkalová.

Kromě biodpadu, který se bude vyvážet jednou za čtrnáct dnů, se budou nádoby vyprazdňovat jednou za měsíc. Novinku si pochvaluje třeba sudická obyvatelka Marie Poláková. „Budeme třídit ještě lépe, než jsme třídili a jsem velmi ráda, že je o to mezi lidmi zájemj,“ zhodnotila. 

Dobrovolný svazek obcí, které vlastní svozovou firmu Technické služby Malá Haná, se navíc rozrostl o další členy. Nejnověji třeba o město Letovice nebo o Rozstání a Protivanov v Olomouckém kraji. Svazek sdružuje devětatřicet obcí a asi třicet tisíc obyvatel.