Shnilá okna, rozbité sklo, díry v zemi, zatopené sklepení a opadávající omítka. Takhle chátrá dolní zámek. Historická památka z osmnáctého století se nachází pod zámkem Rájec nad Svitavou. Je zapsaná na listech vlastnictví Lesů České republiky, restituční nárok na dolní zámek ale vznáší Salmové. Nikdo z nich nevloží do oprav zámku větší peníze, dokud nebude jasný majitel.

Ve dvoře stojí historické patrové budovy, sklepení či empírová kočárovna. Do areálu lidé vcházejí obloukovým vchodem. Nyní je v chátrajícím areálu skautská klubovna a byty. „Několik nájemníků tam bydlí, ubývá jich ale. Byty jsou obyvatelné, ale ne přehnaně komfortní,“ sdělila za Lesy České republiky Petra Zavřelová.

Podnik historické budovy udržuje, aby zpomalil jejich chátrání. Jde o drobné opravy, které se týkají okapů, krovů, střech či vysklených oken. „Spravujeme i omítku, aby neohrožovala lidi. Od té doby, co se objekt v padesátých letech přestal hospodářsky využívat, chátrá,“ upřesnila Zavřelová. Podle ní vedení společnosti nemůže hradit nákladné opravy dolního zámku, protože je v restitučním nároku.

Marie Salmová, dcera dřívějšího majitele zámku, doufá, že soudy nakonec vyhraje a dolní zámek bude opět majetkem její rodiny. „Zámek Salmové vyženili i koupili v osmnáctém století. Státní firma Lesy ČR pak sbalila naše lesy, tyto budovy na ně navazovaly, a basta,“ mrzí hraběnku Salmovou. Ta chválí dávné stavitele za kvalitní práci, díky níž dolní zámek ještě stojí. „Skutečně to tam chátrá. Jednou na tom bude hodně práce,“ míní Salmová.

Že se nemůže dolní zámek stát další ozdobou městečka, mrzí i starostu Pavla Perouta. „Pokud by to šlo, rozhodně bychom toto místo využili pro kulturní akce. Byla by tam ideální malá otevřená scéna,“ řekl. I záměry rájeckých radních však musí počkat na rozhodnutí soudu. Hraběnka Salmová v tuto chvíli nepřemýšlí nad tím, čím by dolní zámek v budoucnu mohl být. „Jestli tam budou kulturní akce, nebo ne, tím se teď nebudu zabývat. Nejdřív se musí vyřešit vlastnictví,“ podotkla.

Podle Heleny Müllerové z Národního památkového ústavu byl dolní zámek postaven jako přístavek k hradu, který stál v místech dnešní zámecké zahrady. „Památku tvoří dvůr ohraničený ze tří světových stran patrovými budovami a na východě zdí zámecké zahrady. Byl postaven v roce 1750. Od počátku byl zřejmě určen pro hospodářské budovy,“ uvedla.