Školské zařízení pro enviromentální vzdělávání Lipka ve spolupráci se společností Provident Financial dnes uspořádalo druhý ročník společného úklidu Moravského krasu. Generálním úklidem prošla centrální část chráněné krajinné oblasti, konkrétně okolí Babic, Křtin a Jedovnic. Brigádníci pomáhali i s údržbou pastvin a stromořadí.

Na místě vzniklo osm pracovních skupin, které vyklízely různé části krasu. Odměnou dobrovolníkům byla návštěva poutního Santiniho chrámu ve Křtinách a prohlídka jeskyně Výpustek.

„Práce všech dobrovolníků si velmi vážíme. Provident Financial nám poskytl částku devadesát tisíc korun. Tato částka bude použita na přípravu projektové žádosti pro rekonstrukci skautské základny Kaprálův mlýn v Moravském krasu,“ uvedl Michal Medek ze školského zařízení pro enviromentální vzdělávání Lipka. Skautský mlýn je v havarijním stavu a je využíván Junákem k víkendovým a prázdninovým akcím.

Lipka provozuje jediné pobytové středisko ekologické výchovy v Jihomoravském kraji – Rychta Krásensko, zaměřené především na terénní přírodovědu. Kapacita tohoto střediska je dlouhodobě přetížena. Cílem společné iniciativy obou organizací je vznik zázemí, které bude o víkendu využívat Junák a Lipka současně získá základnu pro pobytové výukové programy přes týden.