Velké oslavy přichystali tamní hasiči už na tuto sobotu. „Ve dvě hodiny odpoledne začne na prostranství před kulturním domem ukázka historické a současné hasicí techniky. Poté bude následovat kulturní program, ve kterém vystoupí děti z místní mateřské školy a mažoretky Základní umělecké školy Letovice. Hasičské umění předvedou mladí hasiči z Prostředního Poříčí a po nich lidé uvidí i ukázku profesionálního zásahu," popsala členka výboru sboru Alena Doskočilová.

Na závěr vyznamenají zasloužilé členy. Večer si návštěvníci užijí taneční zábavu. Po celou dobu bude k vidění výstava fotografií požární techniky, historie i současnosti sbo­ru.

Za dobu trvání sboru zasahovali dobrovolní hasiči z Křetína u nespočtu nejrůznějších událostí. „K požárům rodinných domů v obci jsme v uplynulém desetiletí vyjížděli dvakrát a jednou poblíž hořela i chata. V loňském roce jsme kvůli velkým suchům likvidovali hlavně požáry lesů a polí," zavzpomínala Doskočilová. Většinu zásahů provádějí společně s profesionály z Boskovic, Kunštátu nebo Blanska a také s jednotkami dobrovolných hasičů z okolí.

Hasiči jsou pro obec nepostradatelní. „Pomáhají, kde je třeba. Například v zimě odstraňovali nebezpečné rampouchy na škole nebo po vydatných deštích pročišťovali kanály. K tomu se starají i bohatý kulturní život v obci, ale to už je jen taková pomyslná třešnička na dortu," zmínil místostarosta Křetína Bořek Procházka.

Hasiči letos ve spolupráci s obcí dokončili kompletní opravy zbrojnice. „Rozšířili jsme garáže, vybudovali dílny a klubovnu. Ještě bychom rádi udělali zasedací místnost v podkroví," vysvětlila Doskočilová.

Hasiči mají k dispozici dvě nákladní auta opatřená stříkačkami, čerpadlo i elektrocentrálu. Plánují pořídit větší dodávku.

Sbor má dnes necelých padesát členů včetně čtrnácti žen. „Naší snahou je omlazení sboru a založení družstva mladých hasičů," poznamenala Doskočilová.