Třetí pán se sice pořád usmívá, ale mluví tak, že tomu je rozumět, a vypadá, že není lhář. Navíc poctivě běhá, takže má vytrénovanou vůli. Dám mu hlas.