Vždy to bude v sobotu a v dané lokalitě jen jednou za rok. Podrobný rozpis jednotlivých míst najdou místní například na webu města. „Kontejner bude na místě čtyři hodiny a přítomný pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je tento systém svozu odpadu určen. To je domovní a objemný odpad pouze od lidí,“ stojí v oznámení.

Nadále platí, že nebezpečný odpad jakou jsou pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich, mohou Letovičtí celoročně bez poplatku uložit ve sběrném dvoře. Ten je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.