Výstavba nového mostu přijde zhruba na osmnáct milionů korun. Původně Boskovičtí počítali v rozpočtu se dvanácti miliony. „Přemostění je řešeno jako monolitický rám ze železového betonu. Celkový stav stávajícího mostu byl, klasifikován jako havarijní a doporučuje se výměna celého mostního objektu. Vzhledem k jeho stáří došlo k další postupné degradaci jak ocelových tak betonových a kamenných částí konstrukce, jak vlivem povětrnosti, tak i vlivem postupného přebalování vozovky,“ informovali zástupci Boskovic o projektu na webu města.