Nechápu, kam až chtějí zajít. Nejdříve dušení v rouškách, teď samotestování testy, které dětem do rukou nepatří a navíc jsou nespolehlivé. Nakonec přenášení odpovědnosti za zdravotnický úkon na pedagogy. Tak se na sociálních sítích k podmínkám, za nichž se od pondělí mohou děti vrátit do školy, vyjádřila Brňanka Olga Staníková Stehlíková. Podobné stanovisko zaujala řada dalších rodičů. Vznikly i protestní iniciativy jako Zdravé fórum nebo Nesahejte nám na děti. Na jihu Moravy se však do lavic drtivá většina dětí vrátila.

Branou brněnské základní školy Jasanová první den výuky prošlo 138 ze 149 dětí. „Svoji asistenci při testování si vyžádalo osm rodičů. Ti byli v tělocvičně. Jinak se každé dítě testovalo samo ve třídě. Nikdo neměl problém, sám jsem to obcházel. Testy byly negativní, takže jsme se vyhnuli i jiným komplikacím,“ vysvětlil ředitel zařízení Přemysl Jeřábek.

Spolehlivost antigenních testů je však skutečně předmětem debat. Podle hematoonkologa z Fakultní nemocnice Brno Jiřího Mayera nejsou určené bezpříznakovým případům. Proto se však děti testují dvakrát týdně. „Spolu s povinností nosit respirátory ty podmínky smysl dávají. Rozhodně je můžeme označit za racionální,“ uvedl Mayer.

Testování? Nezákonné 

Kromě testování a roušek měli rodiče problémy se samotným principem povinného testování. Označili jej za nezákonné. „Protiústavní, vyděračské, ohrožující zdraví a psychiku dětí. Dcera do školy stoprocentně nepůjde,“ uvedla na Facebooku brněnských Kohoutovic Iveta Faltová.

Ministerstvo školství jakékoli protiprávní jednání popřelo. „Povinnosti, které stanoví mimořádná opatření, musí dodržovat i škola. Jejich součástí je i zajišťování bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí. To škola v současné situaci naplní mimo jiné i tím, že provádí testování a nepřipustí přítomnost netestovaných dětí.,“ informovalo ministerstvo na svém webu.

Ministerstvo rovněž popřelo, že děti by kdokoli jakýmkoli způsobem k testování nutil pod hrozbou trestu. „Dítě k účasti na testování nelze nutit a neúčast na něm nelze trestat. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. V takovém případě pak škola absenci eviduje jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory,“ popsalo na webu.

Ředitel základní školy ve Sloupu na Blanensku Pavel Dočkal odporu vůči testování a povinným rouškám nerozumí. S koronavirem tam totiž mají bohaté zkušenosti. Rozsáhlou nákazu řešili Sloupští na přelomu února a března. „Tehdy k nám nezodpovědní rodiče, kteří byli nemocní a leželi doma, poslali děti. Byly bezpříznakové. Několik učitelů a členů školního personálu pak onemocnělo a někteří na tom byli dost zle. Takže když se někdo ohání tím, že testování dětí je nepřijatelné, tak mě to upřímně trošku zvedá ze židle,“ řekl Dočekal. Na jeho škole udělali 101 negativních testů. V každé třídě však rodiče omluvili dvě až tři děti.