„Zatím se u nás intenzivněji uklízí. Po budově jsou už rozmístěny dezinfekce, ve třídách pak učitelé zajišťují zvýšené větrání. Roušky povinné nejsou,“ potvrdil například ředitel Základní školky Salmova Josef Škvařil.

Ve škole mají podle něj navíc dostatečné zásoby dezinfekce i ochranných pomůcek pro zajištění bezproblémového provozu. Podobný režim plánují také v ostatních základních školách v Blansku.

Město vůči nim nevyžaduje nějaké zvláštní požadavky. „Vše je plně v gesci ředitelů škol, hlavní opatření se budou řídit nařízeními Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. Město ve spolupráci s řediteli zajistilo dostatečné materiální vybavení pro zvládnutí zvýšených hygienických opatření v budovách škol,“ dodala vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.