Do nemocnice v Boskovicích, Blansku a Letovicích tedy nemůžou návštěvy. „Obecně mohu říct, že v celém Jihomoravském kraji se epidemie chřipky v minulých dnech opět rozšířila. A protože počet nemocných už vzrostl nad tři a půl tisíce, doporučili jsme zákazy návštěv v zařízeních po celé jižné Moravě,“ uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Jan Mareček.

Podle něj si ale vedení nemocnic sami určují, zda návštěvy zakáží, nebo ne. „Na základě výsledků pouze doporučujeme omezení návštěv. A to jak nemocnicním, ale i domovům důchodců, ústavům sociální péče nebo léčebnám dlouhodobě nemocných,“ dodal Mareček.
Lidé tak za svými příbuznými či známými nebudou moct do odvolání.

„Situaci hodnotíme každý týden. V okamžiku, kdy nemocnost začne klesat, zákaz návštěv odvoláme. Jednotlivá zařízení jej opět zruší dle vlastního uvážení,“ doplnil.

Zároveň také doporučil nezdržovat se ve větších kolektivech. „Chřipka se šíří vzduchem a pokud je v místnosti jeden nakažený, prvaděpodobně onemocní i další. Zp po čátku se šíří hlavně mezi dětmi školního a předškolního věku. Pak už i mezi ostatními,“ vysvětlil ředtilet hygienické stanice.