Na Blanensku tazatelé osloví rodiny v Adamově, Blansku, Borotíně, Drnovicích, Holštejně, Jedovnicích, Lazinově, Lipůvce, Sloupu, Velkých Opatovicích a Žďárné.

Podle ředitelky Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně Heleny Kratochvílové domácnosti náhodně vybral počítač. „Některé oslovíme poprvé, v některých jsme šetření prováděli už v minulých letech. Všechny předem písemně informujeme s návrhem termínu návštěvy, na vědomí jsme to dali také vedení dotčených obcí a policii," řekla ředitelka.

Lidé se nemusí bát, že by domů pustili někoho, kdo by toho zneužil. Speciálně vyškolení tazatelé se musí prokázat patřičným průkazem a pověřením.

Český statistický úřad zajišťuje anonymitu zjištěných údajů. Zatímco sčítání lidu je povinné, výběrové šetření mohou oslovení lidé odmítnout. „Je to dobrovolné," dodala Kratochvílová.

Toto šetření statistický úřad provádí už deset let. Výběrové zjišťování údajů týkajících se životních podmínek je národní modifikací celoevropského šetření, které je pro Českou republiku závazné od vstupu do Evropské unie. Jeho cílem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem dvaatřiceti evropských zemích. „Dále je smyslem zjišťování získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby," doplnila ředitelka krajské správy.