Do Boskovic se sjedou Židé z celé republiky. Město s jedním z nejzachovalejších židovských ghett a bohatou židovskou historií si vybralo pražské sdružení Hakoach pro pořádání Letních sportovních her neboli Makabiády. Do Boskovic se tak v září po mnoha letech vrátí židovští borci, aby si připomněli tradici sportovních klání.

“Největší rozkvět židovského sportu řadíme jednoznačně do období mezi světovými válkami, kdy takzvané makabiády pořádaly mnohé židovské sportovní kluby. Nejlepší sportovci z těchto klubů reprezentovali naši republiku na mnoha významných evropských i světových soutěžích. Nástup fašismu však tuto tradici zničil a následných čtyřicet let „budování socialismu“ neumožnilo její znovuvzkříšení,“ shrnul historii tradičních akcí předseda klubu Hakoach Michal Nerad.

Na přerušenou tradici navázalo právě pražské sdružení Hakoach (ha-koach = síla). V novodobé historii pořádá sportovní hry již počtrnácté.
Letní sportovní hry se každý rok konají v jiném městě. Vždy však má dějiště Makabiády nějaký vztah k židovské kultuře. Právě připomínka historie a židovství vůbec je podle organizátorů jedním z hlavních smyslů Makabiády. V minulosti se tak sportovci utkali v Karlových Varech, v Děčíně či v Teplicích.

Letos změří svoje síly na sto soutěžících. Zápolit budou v různých disciplínách, například squashi, stolním tenise, volejbalu, malé kopané či lehké atletice.
Boskovičtí Židé rozhodně nemají chudou sportovní minulost. „Bývala zde tělocvična zvaná Makkabi. Stála kousek od dnešní stejnojmenné restaurace. Vím, že místní židovští sportovci se účastnili také pražské Makabiády, dokonce jeden z nich se umístil na stupních vítězů,“ nahlédl do svých kronik znalec historie boskovických Židů Jaroslav Bránský.

Ten zároveň dodal, že v současnosti v Boskovicích již žádní Židé nežijí. „Bydlí zde jen jejich potomci ze smíšených manželství. Někteří z nich se určitě na Makabiádu půjdou podívat, ale jen jako diváci,“ vysvětlil Bránský.

Pořádání her vítají i boskovičtí radní. Podle starosty města Jaroslava Dohnálka je to pro město s kdysi velkou židovskou komunitou dobrá příležitost k připomenutí historie. „Pokud jsme byli vybráni klubem Hakoach, rádi organizátorům vyjdeme vstříc. Odhlasovali jsme pro pořadatele finanční příspěvek, Služby Boskovice, které mají na starosti provoz sportovišť jednají s vedením klubu o dalších výhodách,“ řekl Dohnálek.

Ten bude také jedním z čestných hostů Letních sportovních her. Vedle něj by měl židovské sportovce podpořit také hejtman Jihomoravského kraje či zemský rabín Karol Sidon. „Máme v plánu hry zakončit slavnostním večerem, kde předáme diplomy vítězům i ostatním účastníkům. Všichni dostanou pamětní plakety, které vyrobí žáci boskovické základní umělecké školy,“ popsal slavnostní závěr klání Nerad.