„V září 2009 jsme začali připravovat setkání původně jen pro skauty z Blanenska, kterého se mělo zúčastnit zhruba čtyři sta lidí. Pak jsme zjistili, že v tomto roce se má konat i celorepubliková akce Obrok. Tak jsme se rozhodli o její pořádání ucházet a vyhráli jsme,“ uvedl zástupce hlavního organizátora Lubomír Rek mladší.

Na Obrok do Blanska dorazí roveři z celé republiky, tedy starší skauti a skautky od patnácti do jednadvaceti let. Aby se akce mohli zúčastnit, museli splnit určené podmínky. „Obrok je výběrová akce. Oddíly, které na ni přijedou, musely například připravit projekt, podle kterého uspořádaly nějakou akci pro sebe nebo pro veřejnost, třeba roznášení betlémského světla. Pak si museli nachystat svůj podíl přímo na programu Obroku a budou se podílet i na zajištění samotné akce, kdy si vezmou za úkol například postavení stožáru nebo nachystají odpadkové koše,“ přiblížil Rek.

Celorepublikové setkání skautů v Blansku pak bude rozdělené do tří bloků. Roveři v jednotlivých dnech budou postupně sloužit sobě, druhým a vyšším principům. „Jeden den bude celý zaměřen na pomoc jiným lidem, takže se skauti budou pohybovat po celém Blansku i okolí a pomáhat. Například charitě pomůžou natřít plot nebo vyčistí potůček.V pátek je čeká po Blansku velká noční hra, při které budou po celém městě hledat klíče, a v sobotu je pro ně připravena hra po Češkovicích a okolí,“ prozradil za organizátory Rek.

Vařit si budou roveři buď na ohništích nebo v určených stanech. Uspořádání velké akce vyjde téměř na jeden milión korun. Padesát tisíc dostali skauti od Blanska, další částky od sponzorů a od skautské organizace a část nákladů si hradí i sami účastníci.