Zateplení si vyžaduje třeba základní škola stojící v ulici Ronovká. „Nechali jsme si zpracovat energetický audit a ten ukázal, že je zateplení potřeba. V současnosti uniká z budovy dost tepelné energie. Stavební úpravy se určitě vyplatí,“ míní ředitelka školy Jana Burianová. Úpravy spočívají v zateplení fasády a výměně oken.

Na tyto práce se podařilo radním získat z Evropské Unie téměř pět milionů korun. Součástí této sumy je i téměř tři sta tisíc korun ze státního rozpočtu.

Podle ředitelky Burianové pochází budova v ulici Ronoské z roku 1956. „Pokud záměr zastupitelé schválí, vrhneme se do zatím největších oprav, jaké škola pamatuje. Zřizovatel ale na drobné úpravy přispívá pravidelně. Máme třeba vyměněná okna na chodbách a v jídelně,“ nastínila Burianová.

Zateplení vyžadují také ostatní školy ve městě. I na tamní stavební práce jsou peníze. Ministr životního prostředí totiž Adamovským přiklepl ještě přes deset milionů z evropských peněz. Získají i dalších šest set tisíc ze státního rozpočtu. Všechny tyto dotace uhradí devadesát procent z celkových nákladů.